In Hotel Van der Valk worden tijdelijk vluchtelingen opgevangen
In Hotel Van der Valk worden tijdelijk vluchtelingen opgevangen Archief BDUMedia / TS

Gemeentebestuur Houten voelt zich overvallen door besluit COA

Politiek

HOUTEN Woensdag 10 augustus werd bekend dat het COA vluchtelingen opvangt in het Van der Valk hotel in Houten. Het college van Houten geeft aan begrip te hebben voor de inzet van het COA, maar voelt zich overvallen door deze actie. Het college schreef daarom een raadsinformatiebrief:

,,In deze brief informeren wij u over een bericht dat het college vandaag ontving van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van asielzoekers in Houten. 

Wij hoorden dat het COA vanaf morgen opvang heeft geregeld voor asielzoekers in Hotel van der Valk in Houten (als hotelgasten). Dit is een tijdelijke noodmaatregel van het COA vanwege de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat nu overvol is. Het gaat om tijdelijke opvang van 135 mensen voor circa 4 weken. Na deze periode worden 60 personen opgevangen voor de duur van maximaal vijf maanden. Het COA geeft aan dat het zich genoodzaakt ziet om in diverse gemeenten tijdelijke opvang te regelen. Met deze tijdelijke oplossing wordt de druk op Ter Apel enigszins verminderd, waardoor het COA meer tijd heeft om tot een structurele oplossing te komen.

Het college heeft begrip voor de inzet van het COA om iets aan de situatie in Ter Apel te doen. Maar vandaag werden wij verrast door dit bericht en voelen ons hierdoor overvallen. Te meer omdat wij geen formele rol hebben bij deze stap vanuit het COA en dus ook formeel geen bezwaar kunnen aantekenen. In de overigens constructieve contacten die vandaag hebben plaatsgehad met het COA, hebben wij aandacht gevraagd voor een aantal zaken die voor ons als gemeente van essentieel belang zijn voor de Houtense samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om de belastbaarheid van onze voorzieningen, veiligheid en dagbesteding voor de vluchtelingen.

Over een duurzame oplossing heeft Houten al nagedacht. Zoals u weet zijn wij al enkele maanden in gesprek met onder andere het COA over mogelijke opvang op Essenkade 2. Dit doen we mede op verzoek van het Rijk en de provincie Utrecht. Houten ziet op deze locatie tijdelijk kansen voor onder meer vluchtelingen, statushouders en Houtense woningzoekenden. Uw raad bepaalde daarvoor in mei jl. de voorwaarden. De komende maanden zijn wij aan de slag met de uitwerking van dit plan. Dit heeft onze hoogste prioriteit.

Gezien het voorgaande heeft deze tijdelijke, extra opvang in Houten niet onze voorkeur. Wij betreuren het dat deze handelswijze nu door het COA is gevolgd. Onze energie richten wij op de uitwerking van het plan voor Essenkade 2. 

Vanzelfsprekend houden we nauw contact met het COA over het verloop van de opvang. Het COA geeft aan dat het goed en direct contact heeft met de hoteldirectie en dat er 24/7 begeleiding voor de bewoners is. Dat is en blijft wat ons betreft de verantwoordelijkheid van het COA.”

advertentie
advertentie