De woonunits moeten verrijzen op het omvangrijke parkeerterrein aan de Essenkade 2
De woonunits moeten verrijzen op het omvangrijke parkeerterrein aan de Essenkade 2 Annette Stolk - de Vries

Vluchtelingen en ‘spoedzoekers’ opgevangen in woonunits op Essenkade Houten

Maatschappelijk

HOUTEN Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgen vluchtelingen, ‘spoedzoekers’ en diverse maatschappelijke organisaties onderdak in en rond het oude Wegenergebouw (Utrechts Nieuwsblad) aan de Essenkade 2. Voor vluchtelingen en spoedzoekers worden hiervoor woonunits op de parkeerterreinen gebouwd. Op deze wijze wil het college voorzien in de enorme behoefte aan opvangplekken en woningen. Maatschappelijke organisaties krijgen plek in het gebouw zelf.

door Annette Stolk – de Vries

Door de groeiende stroom vluchtelingen en de nijpende situatie bij opvanglocaties elders in het land is de gemeente Houten al geruime tijd op zoek naar geschikte opvangmogelijkheden voor vluchtelingen. Die situatie nog dringender geworden door de oorlog in de Oekraïne en de stroom vluchtelingen die dat met zich meebrengt.

Deze woonunits worden maximaal drie verdiepingen hoog. De opvanglocatie is voor maximaal 15 jaar.

VLUCHTELINGEN Wethouder Jan Overweg (ChristenUnie): ,,Wij willen met een kleinschalige regionale opvang onze bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en daarmee asielzoekerscentra elders in het land voor langere tijd ontlasten. Daarom bieden wij onderdak aan maximaal 100 vluchtelingen die allen uitzicht hebben op een permanente verblijfstatus. Dit aantal vinden wij passend bij Houten.” 

Het Wegenergebouw ombouwen tot wooneenheden vergt volgens de gemeente teveel aanpassingen en is te kostbaar. Daarom zullen er woonunits geplaatst gaan worden op de parkeerterreinen van het Wegenergebouw. Deze woonunits worden maximaal drie verdiepingen hoog. De opvanglocatie is voor maximaal 15 jaar.

WONINGZOEKENDEN Naast woonruimte voor vluchtelingen wil de gemeente aan de Essenkade 2 ook woonunits plaatsen voor de tijdelijke huisvesting van andere woningzoekenden. Het gaat hier om mensen die met spoed onderdak nodig hebben (‘spoedzoekers’), jongeren, statushouders en arbeidsmigranten. Deze units moeten plek gaan bieden aan ongeveer 150 mensen. Voor deze doelgroep zullen er woonunits op een ander deel van het parkeerterrein gebouwd worden dan waar de vluchtelingen opgevangen gaan worden. Ook deze woonunits zijn tijdelijk.

MAATSHAPPELIJKE ORGANISATIES De eigenaar van het Wegenerpand zal het gebouw en omliggend terrein in z’n geheel gaan verhuren aan een exploitant. Deze exploitant zal het op zijn beurt gaan verhuren aan het COA, de gemeente en woningbouwvereniging Viveste. Vluchtelingen en andere woningzoekenden worden zoals gezegd in te plaatsen woonunits ondergebracht; het bedrijfspand gaat  onderdak bieden aan Houtense maatschappelijke organisaties. Dit zijn vooralsnog de Voedselbank, het Doorgeefluik en De Krachtfabriek. Deze organisaties zijn momenteel gehuisvest op tijdelijke locaties zoals de Grund en een voormalig schoolgebouw aan de Dijkhoeve. Dit zijn allemaal locaties die voorbestemd zijn voor woningbouw. De gemeente was daarom al geruime tijd bezig voor deze organisaties andere, voor langere tijd, beschikbare ruimtes te vinden.

Wij zijn enorm blij dat diverse maatschappelijke organisaties in dit pand bij elkaar komen

ENTHOUSIAST De nieuwe locatie leidt tot veel enthousiasme bij bovengenoemde organisaties. Jan Mol is voorzitter van Voedselbank Houten. ,,Wij zijn enorm blij dat diverse maatschappelijke organisaties in dit pand bij elkaar komen. Op die manier kunnen we elkaar motiveren en stimuleren.” Die mening is ook Guido Tettelaar, bestuurslid van de Krachtfabriek, toegedaan. ,,Deze locatie wordt straks een Krachtfabriek in het groot. Een broedplaats voor mooie, nieuwe initiatieven.” Ook de gemeente heeft een mooie combinatie tussen toekomstige bewoners en maatschappelijk organisaties voor ogen en spreekt van een win-win-situatie. 

Een nieuwe gebruiker van het pand heeft zich inmiddels al aangediend. Dorcas is een organisatie van kringloopwinkels met inmiddels al 43 vestigingen door het gehele land. De opbrengst van de verkopen uit deze kringloopwinkels komt ten goede aan ontwikkelingshulp in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Martin Liefhebber is vrijwilliger bij Dorcas: ,,Met een vestiging mobiliseren wij al gauw 100 vrijwilligers. Wij zijn straks in staat opgevangen vluchtelingen afleiding en een mooie dagbesteding aan te bieden waaruit bovendien waardevolle vriendschappen kunnen ontstaan.”

INLOOPBIJEENKOMST Zaterdag 9 april houdt de gemeente een inloopmiddag voor aanwonenden, omliggende bedrijven en andere geïnteresseerden . Deze vindt plaats in het bedrijfspand aan de Essenkade 2 en is van 12.00 – 15.00 uur. Buurtbewoners en omliggende bedrijven ontvangen ook een brief thuis. De plannen voor deze tijdelijke voorziening zullen op 21 april aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daaraan voorafgaand zal waarschijnlijk op 14 april een Rondetafelgesprek plaatsvinden, waarbij de mogelijkheid voor inwoners is om in te spreken. Als de raad instemt met de plannen dan gaat de gemeente verder met de uitwerking en zal het opnieuw met omwonenden en belanghebbenden in gesprek gaan.

Het bedrijfspand gaat  onderdak bieden aan Houtense maatschappelijke organisaties
De woonunits moeten verrijzen op het omvangrijke parkeerterrein aan de Essenkade 2
advertentie