Pascal Ooms
Pascal Ooms SGP

Stop Grote Plannen

20 september 2023 om 08:16 Opinie Raadspraat

De gemeenten krijgen steeds meer regels vanuit Den Haag opgelegd en krijgen niet voldoende geld om de taken naar behoren uit te voeren. Dat moet stoppen, omdat de gemeente anders de normale voorzieningen niet kan onderhouden (uitvoeren jeugdhulp, openhouden bieb, zwembad en onderhoud groen). En in het bijzonder de voorzieningen in kleine kernen (zoals het dorpshuis, sportclub of school). Stop de afbraak van de lokale zeggenschap!

Enkele concrete voorbeelden: veel regels voor jeugdhulp, weinig geld om jongeren preventief te helpen. Of inzet op wind en zon, maar geen inspraak van gemeenten op andere mogelijkheden voor duurzame energie, zoals kernenergie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het Rijk laten weten: als u niet met meer geld over de brug komt, werken wij niet mee aan nieuwe plannen, zoals de energietransitie. Gemeente zijn voor het grootste deel van de inkomsten afhankelijk van de landelijke overheid. Als er niet meer geld komt, dan komen wij als gemeente voor lastige dilemma’s te staan, omdat wij niet alles kunnen betalen. Wij roepen het Rijk op: Stop al die nieuwe Grote Plannen, en zorg ervoor dat gemeenten in de eerste plaats gewoon normaal kunnen functioneren. Wij roepen u op, uw stem te laten horen naar de landelijke politiek.

Als SGP vragen wij bijzondere aandacht voor de prachtige kernen in het buitengebied. Om de kernen leefbaar te houden, moet niet bezuinigd worden, maar geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in huisvesting voor jongeren of algemene dekking van snel internet. Concreet is SGP-wethouder Van de Berg in gesprek met ‘t Goy en Schalwijk over bouw van woningen. Daarnaast hopen wij binnenkort een avond te organiseren samen met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen in ’t Goy. Wij willen in gesprek te gaan over de uitdagingen en kansen voor de kernen in het buitengebied. Houd de aankondiging in de gaten.

Pascal Ooms, SGP Houten

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie