Agna van Rees.
Agna van Rees. Agna van Rees
column

Raadspraat: Woningen

30 november 2022 om 07:45 Politiek Raadspraat

Te weinig concreet perspectief voor onze jongeren en teveel ruis over betaalbare woningen

Twee redenen waarom wij afgelopen maand niet instemden met het collegeprogramma van het huidige college. De voor ons noodzakelijke drie aanpassingen, kwamen er niet allemaal.

Op het punt van Duurzaamheid zijn we blij met de beweging van het college en de instemming van de fractie van NatúúrlijkHouten, waardoor ons amendement, is aangenomen. De vaart die we in Houten hebben om in 2040 klimaatneutraal te zijn, willen we vasthouden. Daarom vonden wij dat er de komende 4 jaar nieuwe plannen, die veel tijd kosten, gemaakt moeten worden voor de mijlpaal in 2030. Na de Energieconferentie die wethouder Van Ruitenbeek volgend jaar gaat organiseren, gaat dat gebeuren. Daar zijn we blij mee.

Jongeren zullen expliciet onderdeel worden van participatie in onze gemeente. Deze inwoners van de toekomst zijn wat ons betreft een onmisbare groep die we moeten betrekken bij de plannen voor de toekomst. Om hen steeds perspectief te blijven geven, moet het dan niet alleen bij mooie woorden blijven, maar ook concreet worden. Samen met de hele oppositie dienden we een motie in om Jongerencentrum Enter te behouden voor onze jongeren. Wat ons betreft moet deze plek er blijven, en hoeft niet onderzocht te worden of het ook verkocht zou kunnen worden. Dat had een belangrijk signaal richting onze kwetsbare jongeren kunnen zijn, dat zij niet bang hoeven te zijn dat hun eigen, veilige plek verloren gaat. Want een plek doet er toe! Helaas heeft deze motie het niet gehaald.

Ook ligt er een grote en belangrijke opdracht om in Houten veel betaalbare woningen voor jongeren en starters toe te voegen. In de Woonvisie hebben we vorig jaar vastgesteld dat een sociale koopwoning maximaal € 250.000 mag kosten. Het college werd gevraagd om zo snel mogelijk aan te geven hoe het college dat wil gaan doen. Het antwoord van het college was wat ons betreft teleurstellend omdat bleek dat het bedrag van wat het college nog ‘betaalbaar’ noemt, inmiddels de NHG-norm is, die in 2023 € 405.000 bedraagt. Daarmee lijkt, wat ons betreft, het hele idee om ‘betaalbaar’ te gaan bouwen, al vanaf het begin gedoemd te mislukken. De mensen die we in de Woonvisie op het oog hebben voor betaalbare koopwoningen, kunnen geen huizen van € 405.000 betalen. Het is wat ons betreft onbestaanbaar om deze inwoners met een lager inkomen, op deze manier te behandelen.

Daarmee kwam de optelsom van het collegeprogramma, waar zeker goeie dingen in zitten, waar ook nog weer belangrijke moties en amendementen bij zijn aangenomen, voor ons toch nog in de min uit. En was onze stem over het uiteindelijke totale collegeprogramma een ‘tegen’.

Daarom gaan we vanaf nu nog harder aan de slag om onze jongeren meer toekomstperspectief te bieden in onze gemeente. Willen jullie meedenken? Heb je ideeën hoe we dat zouden kunnen doen? Mail mij op agna.vanrees@houten.christenunie.nl

Agna van Rees,
fractievoorzitter ChristenUnie Houten

advertentie
advertentie