Anneke Dubbink
Anneke Dubbink Anneke Dubbink
Raadspraat

Eén op de tien

1 maart 2023 om 08:15 Opinie Raadspraat

Er zijn veel zaken waarover we ons als inwoners terecht druk en boos maken, een 4e aanvliegroute van Schiphol over Houten die vooral veel stikstofuitstoot en lawaai oplevert. Of de absurde verdubbeling van de tarieven voor het warmtenet van Eneco waar zo’n 3800 woningen in Houten op aangesloten zijn.


Als PvdAHouten maken we ons ook druk over het feit dat steeds meer gezinnen in Houten niet rond kunnen komen en niet iedereen mee kan doen. Eén op de tien kinderen in Houten leeft in armoede, dat is veel meer dan in andere gemeenten. Eén op de tien.


De gemeente ondersteunt mensen met een laag inkomen met financiële regelingen, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, de U-Pas die korting geeft op sport en cultuuractiviteiten, een collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand. Zorgen voor bestaanszekerheid is geen gunst, het is een sociaal grondrecht, de gemeente is verplicht huishoudens te ondersteunen met deze regelingen. Elke gemeente bepaalt zelf wat de hoogte is van een financiële regelingen. De raad heeft al in 2021 gevraagd de regelingen die Houten heeft tegen het licht te houden omdat we moeten doen wat we kunnen om inwoners in Houten te behoeden voor armoede. Er is een onderzoek geweest en er ligt nu een voorstel. Wat blijkt: dit college kiest ervoor de minimaregelingen ‘budgetneutraal’ te houden. Oftewel, het mag geen geld kosten. Daarom gaat bijvoorbeeld het bedrag voor de U-Pas voor kinderen omlaag (!) om het bedrag voor de U-Pas voor volwassenen omhoog te kunnen brengen. Er komt vast een flink debat over allerlei technische details over de uitvoering. Maar feit is dat het blijkbaar onbelangrijk is je af te vragen of de financiële regelingen onze inwoners echt bestaanszekerheid bieden. Want dat is waar het om gaat. Dat je niet eens de vraag stelt of er extra geld nodig is voor de minimaregelingen. Dat maakt ons boos en daar maken we ons druk om. We kunnen er niet bij dat er de komende jaren tonnen éxtra wordt uitgegeven aan onkruidbestrijding, maar het niet vanzelfsprekend en veel belangrijker is een plan te maken en geld uit te trekken om er voor te zorgen dat écht iedereen mee kan doen.

Wilt u met ons meedoen of uw verhaal met ons delen? We gaan graag met u in gesprek!

Anneke Dubbink

PvdAHouten

annekedubbink.pvda@gmail.com

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie