Alex van Pelt.
Alex van Pelt. Alex van Pelt

Raadspraat: Jongeren

13 september 2023 om 10:30 Opinie Raadspraat

‘Jongeren zijn de toekomst’ hoor ik vaak als we het over jongeren hebben. Ik vind dat onzin.

Daarmee wordt bedoeld dat we rekening moeten houden met jongeren omdat ze ooit ook volwassen zijn, net als wij. Dat ze ooit voldoende gegroeid zijn om ze serieus te nemen. Ooit, op een dag.

Jongeren leven nu, in het heden. Met hun eigen volwaardige zorgen, kansen, liefdes, emoties en verlangens. Deze mensen zijn dus niet voor de toekomst relevant, maar nu.

Jongeren zijn niet de toekomst, ze zijn het heden. En in het heden hebben ze, iedere leeftijd op een andere wijze, volwassenen nodig. Volwassenen die naar hen luisteren, hen serieus nemen en er voor ze zijn. Hen bemoedigen, meedenken en aandacht geven. Want jongeren maken zich zorgen om hun toekomst.

Tijdens een avond van de gemeenteraad en de jongerenadviesraad in het voorjaar vroeg ik aan deze Houtense jongeren: ‘waar maken jullie je boos om?’. Een paar gezichten werden rood en het kwam fel uit verschillende monden: ‘ik kan geen huis krijgen’ en ‘waar haal ik een huis vandaan?’. We weten dat jongeren het samen leven en kinderen krijgen uitstellen omdat er geen woning is. Dit naast alle andere onzekerheden over inkomen, opleiding, relaties, uiterlijk, gelijke kansen en de planeet.

Afgelopen donderdag is de jongerenadviesraad officieel geïnstalleerd en gaat zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Houten. ChristenUnie Houten is groot fan van de jongerenadviesraad en van het jongerenwerk in Houten. Jongeren hebben veel te bieden met hun betrokkenheid, creativiteit, denkkracht en daadkracht. Ook als je niet in de jongerenraad zit horen we graag over wat jou bezighoudt, maar ook geven we je graag ruimte om mee te denken en te doen. Mail naar Alex.vanPelt@houten.christenunie.nl.

Alex van Pelt,
commissielid ChristenUnie Houten

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie