Willem Zandbergen, lijsttrekker ITH
Willem Zandbergen, lijsttrekker ITH Annette Stolk-de Vries

Willem Zandbergen, lijsttrekker ITH

16 februari 2022 om 08:14 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HOUTEN Willem Zandbergen (45) is een geboren en getogen Houtenaar. Hij is strafrechtjurist en studeert dit jaar af in de bedrijfskunde. In het dagelijks leven is hij werkzaam als directeur Juridische Zaken, Strategie en Communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank. Zandbergen is bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor Inwonerspartij Toekomst Houten. 

Annette Stolk – de Vries

WONEN ITH wil geen onderdeel worden van de metropool Utrecht. Daarom zijn zij tegen bouwen in noordwest. Zandbergen: ,,Bij de ontwikkeling van de metropool Utrecht zie je dat alles zich rond de stad gaat concentreren. Daarbij is er een groot risico op annexatie. Wij zijn voor behoud van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Houten. Bovendien heeft de gemeente in noordwest geen eigen grondpositie wat de betaalbaarheid van woningen niet ten goede komt en is wonen in de nabijheid van een snelweg geen goede leefomgeving voor onze inwoners.” 

ITH heeft een voorkeur voor bouwen in Houten-Oost. ,,Daarvoor geldt dat wij dit samen met inwoners willen vormgeven. Wij zijn tenslotte niet alleen een lokale partij, maar een echte inwonerspartij. Ons doel is om besluitvorming en participatie zoveel mogelijk bij elkaar brengen, waarbij we de deskundigheid van bewoners willen benutten. Als de inwonersparticipatie niet goed is verlopen, moet het opnieuw. Wij zijn van mening dat je met voldoende draagvlak zaken veel sneller kunt regelen.” Naast betaalbare huisvesting voor jongeren en starters is huisvesting voor senioren een belangrijkrijk speerpunt voor ITH. ,,We moeten voor senioren generatiewoningen bouwen, waarbij zo lang mogelijk zelfstandig wonen het doel is. Denk bijvoorbeeld aan een Knarrenhof.” 

Wij zijn tenslotte niet alleen een lokale partij, maar een echte inwonerspartij

DUURZAAMHEID Als het gaat om duurzaamheid is ITH geen voorstander van een opleggingsstrategie. Zandbergen: ,,Wij zijn voor het integreren van inwonersparticipatie met duurzaamheid. Op die manier kan de duurzaamheidsagenda veel sneller worden uitgerold. Doordat het eerste windmolenpark is gebouwd op de verkeerde locatie met te hoge windmolens is er veel weerstand tegen windenergie ontstaan. Burgers kregen niet de bescherming waar ze recht op hadden. Bij de Goyerbrug moeten de normen voor het plaatsen van windmolens worden aangepast. Had nu geluisterd naar ‘Mooi ’t Goy, met de plannen voor kleinere windmolens, dan had je al kunnen starten.” ITH wil primair inzetten op zonne-energie. ,,Er liggen nog veel mogelijkheden op daken zonder landschapsvervuiling en problemen voor de omgeving.”

JEUGD/WEZIJN Op dit moment zijn er voor jongeren die zorg nodig hebben wachtlijsten van 15 tot 18 weken. Onacceptabel vindt Zandbergen: ,,Juist in deze tijd, waarin zij als gevolg van de coronapandemie worstelen met de omstandigheden waarin ze verblijven, is een gerichte aanpak nodig. Daarnaast moeten we investeren in kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan langs de lijnen van de sport, maar ook door investeringen in cultuur.” ITH wil meer investeringen die bijdragen aan de cohesie van de samenleving. Zandbergen ,,Wij zijn bijvoorbeeld voorstander van een stadsstrand, het opknappen van Enter en het aanleggen van meer voorzieningen voor de jeugd. Dit kan echter alleen als we als gemeente ook gaan handhaven op overlast. Drugsgebruik in de openbare ruimte willen we strafbaar stellen. Handhaving van overlast kun je niet neerleggen bij de burgers, dit moet geïntensiveerd worden.” 

CULTUUR ITH roemt het rijke verenigingsleven als één van de bouwstenen van de Houtense samenleving. Zandbergen: ,,Wij pleiten voor goede basisvoorzieningen, die moeten in orde zijn. Wij geven als gemeente verhoudingsgewijs weinig geld uit aan cultuur. Cultuur bindt mensen en ontwikkelt het verkrijgen van verschillende perspectieven. Mensen moeten hiermee laagdrempelig kennis kunnen maken.”

advertentie
advertentie