Anneke Dubbink, lijsttrekker PvdA
Anneke Dubbink, lijsttrekker PvdA Eigen foto

Anneke Dubbink, lijsttrekker PvdA

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HOUTEN Anneke Dubbink (63) woont samen met haar man al 26 jaar in Houten. Ze is moeder van zoon Bob en is werkzaam als adviseur/interim manager op het gebied van human resources en grote organisatieveranderingen. Sinds 2010 zit ze voor de PvdA in de gemeenteraad. Opnieuw is zij lijsttrekker van de PvdA. 

Annette Stolk – de Vries

WONEN De PvdA is voorstander van bouwen op locaties zoals de Molenzoom, de Koppeling en het Centrum. De mindset moet daarbij anders dan voorheen. Dubbink: ,,Wij vinden het belangrijk om aan de ‘voorkant’ met omwonenden te praten en dat de gemeente de regie pakt. Voor de Molenzoom, de Koppeling en het Centrum wordt eerst een visie opgesteld en moet de gemeente in gesprek met omwonenden en belanghebbenden nog vóór er een uitgewerkt plan ligt. Helemaal als de gemeente zelf eigenaar van de grond is, beginnen we met een startnotitie en betrekt de gemeente omwonenden en betrokkenen om belangen en kansen bij elkaar te brengen. Pas daarna volgt een uitnodiging aan projectontwikkelaars. Geef alle belanghebbenden een stem, zodat je kunt peilen wat nodig is om een plan tot een succes te maken.”

Over de hoogte van bouwen wil ze graag met inwoners in gesprek. ,,Laten we bouwen passend bij de omgeving. Laag waar het kan en hoger waar het kan. Als nieuwe bouwlocatie kiest de PvdA voor Houten-Oost. Dubbink: ,,We gooien de optie noordwest niet in het slot, maar kiezen voor oost omdat daar snel gebouwd kan worden. We hebben behoefte aan allerlei soort woningen, zoals appartementen, sociale huurwoningen, woonzorg complexen. Het moet mogelijk worden in Houten een wooncarrière te maken.” 

WELZIJN Dubbink noemt welzijnswerk de oren en ogen van de buurt. ,,Zij kunnen ontzettend veel betekenen voor personen en gezinnen en kunnen initiatieven geweldig ondersteunen. Door handen en voeten te geven aan plannen kan welzijnswerk echt het verschil maken. Stichting Leergeld is daar een goed voorbeeld van. Met van Houten & Co hebben wij het hier goed voor elkaar. Wij ondersteunen ook van harte de plannen voor het Forum. Met diverse organisaties onder een dak komen verbindingen tot stand. Dat zien we ook bij wijk- en cultuurcentrum Schoneveld. Je hebt een plek nodig om een gemeenschap te vormen en dat is meer dan stenen alleen. Zeker voor jongeren zijn goede maatschappelijke voorzieningen van groot belang. Niet voor niets luidt het gezegde: It needs a village to raise a child.”

DUURZAAMHEID Voor de PvdA is de duurzaamheidsagenda ook een sociale agenda. Dubbink: ,,De gezamenlijke opdracht is om minder energie te verbruiken. Ook als je minder geld te besteden hebt moet je in staat worden gesteld hieraan deel te nemen. Met regelgeving zaken afdwingen werkt niet, mensen moeten het zelf willen.” Om de ambitie van energie neutrale gemeente te behalen kun je volgens Dubbink niet om windenergie heen. ,,Draagvlak is wat ons betreft hierbij van groot belang, anders gaat het niet werken. Mocht een verplaatsing van het tweede windpark aan de orde komen dan zien wij kansen langs snelweg A27.”

SPORT/CULTUUR Dubbink: ,,Sport is de leerschool van het leven. Je leert winnen, verliezen, incasseren, je leert fouten maken en deze weer te herstellen. Daarom vinden we het faciliteren van breedtesport voor de samenleving van groot belang.” Cultuur noemt ze sport voor de ziel. ,,Je hebt cultuur nodig om te reflecteren, om te leren waar je vandaan komt. Theater, kunst, muziek op allerlei manieren kunnen mensen zich uiten, om te kunnen zeggen wie ze zijn. Daarom is het zo kostbaar dat we een prachtig theater hebben. Ik pleit ook voor cultuureducatie op scholen. Daar moet wij mij betreft structureel subsidie voor komen. Kunst en cultuur moet je beleven.”

advertentie
advertentie