Marcel van Gooswilligen, lijsttrekker D66
Marcel van Gooswilligen, lijsttrekker D66 Annette Stolk-de Vries

Van Gooswilligen, lijsttrekker D66

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HOUTEN Marcel van Gooswilligen (53) zit sinds 2018 in de gemeenteraad. Hij woont samen met vrouw Gea en zijn twee nog inwonende kinderen al twintig jaar in Houten. Van professie is hij beleidsadviseur bij pensioenfonds PGB. ,,Deze functie sluit precies aan bij mijn verlangen maatschappelijke zaken te ondernemen, passend bij mijn idealen.” Van Gooswilligen is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van D66.

Annette Stolk – de Vries

WONEN Jongeren en senioren perspectief bieden is één van de uitgangspunten voor D66. Van Gooswilligen: ,,Dat lukt niet als we Houten houden zoals het nu is. Ik vind het daarom cynisch als in discussies verwezen wordt naar het Houtens DNA en daarmee, als het om bouwen gaat, vooral eengezinswoningen worden bedoeld. Wij zijn van mening dat er juist voor jongeren en senioren moet worden gebouwd. Met hun netwerken en maatschappelijke bijdragen hebben we ze zondermeer nodig voor de levendigheid in Houten.” Naast bouwen met veel groen in het Centrum, de Koppeling en de Molenzoom is D66 van mening dat er ook buiten de Rondweg gekeken moet worden. Van Gooswilligen:,,Het Kromme Rijnlandschap willen we zoveel mogelijk behouden. Uitgaande van de bijgestelde plannen kijken wij daarom in eerste instantie naar Noordwest, dus 300 meter van de snelweg vandaan en met scheiding tussen wonen en werken. Mocht dit qua planning of financieel teveel risico’s opleveren dan pas komt Houten-Oost in zicht.”

ENERGIE Houten heeft als doelstelling in 2040 energieneutraal te zijn. Van Gooswilligen: ,,Om dit serieus te nemen moeten we vol aan de bak. D66 wil inzetten op energie besparen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken denken wij aan de uitgifte van energievouchers. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om korting te krijgen op de isolatie van het huis of op de aanschaf van zonnepanelen.” Naast deze maatregelen wil D66 ook inzetten op het opwekken van energie. ,,We vinden het erg jammer dat tijdens deze coalitieperiode het tempo voor het opwekken van windenergie eruit is gegaan. De ontwikkeling van windpark Goyerbrug staat stil. Twee collegepartijen vinden het helaas te spannend om met nieuwe regels aan de slag te gaan. Gelukkig heeft de gemeenteraad verzocht om onderzoek te doen naar een derde windpark langs snelweg A27. Om de energiedoelstellingen te halen hebben we echt meer energieparken nodig, we moeten nu aan de slag.”

JEUGD D66 is van mening dat kinderen zich in en rondom de school moeten kunnen ontplooien en ontwikkelen. Van Gooswilligen: ,,Investering in onderwijs is voor ons een kernzaak. De gemeente moet geld uittrekken om sport en cultuur meer in de klas te brengen. Daarnaast moet jeugdzorg in scholen toegankelijker worden. Gezinnen waar het met de kinderen niet goed gaat moeten goed begeleid worden. Jongeren moeten ook buiten school plekken hebben om zich te ontplooien. Daarom vinden we jongerencentrum Enter ook belangrijk. Dit is bij uitstek een plek waar jongeren gezien en gehoord worden. Zij organiseren ook activiteiten in de wijk. Wat ons betreft mogen er ook meer evenementen georganiseerd worden zodat Houten wat meer gaat bruisen.” 

CULTUUR De waarde van sport en cultuur is volgens D66 tijdens de coronapandemie eens en temeer gebleken. Van Gooswilligen: ,,Het gaat hierbij om zaken als ontmoeten, samenwerken, tegenslagen incasseren, gezondheid, etc. We zijn daarom ontzettend blij dat de aanleg van een atletiekbaan concreet is geworden.” Ondernemers en instellingen in de cultuursector verdienen volgens D66 meer steun. ,,Kijk eens wat er nu al allemaal gebeurt in het Theater aan de Slinger. Scholen treden er op, muziek, - en zangverenigingen maken er gebruik van. Vele organisaties en instellingen weten inmiddels hun weg naar het theater te vinden. Het is belangrijk dat we kunst en cultuur steunen, het is echt de moeite waard.” 

advertentie
advertentie