Schoolplein obs De Velduil, met links de voetbalkooi waar de nieuwe gymzaal is gepland
Schoolplein obs De Velduil, met links de voetbalkooi waar de nieuwe gymzaal is gepland Annette Stolk

Bewoners van het Eggeveld en de Snoeksloot teleurgesteld over participatie nieuwe gymzaal obs De Velduil

Nieuwbouw

HOUTEN Bewoners van het Eggeveld en de Snoeksloot, aangevuld met de Baarssloot voelen zich niet gehoord als het gaat om de locatie van de nieuw te bouwen gymzaal naast basisschool De Velduil. Zij spreken van een ‘afvinkprocedure’ in plaats van het serieus nemen van de belangen van omwonenden. 

Annette Stolk – de Vries

Het gaat hier om de sloop van het veertig jaar oude schoolgebouw en de naastgelegen gymzaal. Beide panden worden vervangen door nieuwe moderne en duurzame gebouwen en een groen schoolplein. Het nieuwe schoolgebouw biedt straks onderdak voor leerlingen van De Velduil (voorheen Klavertje Vier) en De Brug. 

Het is helemaal niet nodig op die plek te bouwen.

GYMZAAL Karen Kuperus is woordvoerder namens omwonenden die bezwaar hebben gemaakt. ,,We gunnen de school een heel mooi nieuw gebouw. We vinden het ook heel logisch dat het schoolplein opnieuw wordt ingericht. Onze bezwaren richten zich op de plek van de nieuw te bouwen gymzaal.” Een deel van de groenstrook aan het Geerpad en de Geersloot wordt voor de nieuwbouw gebruikt. Kuperus:,, De wijk is ooit ingericht met een duidelijke keuze voor groen en bebouwing. Onze kritiek is dat de groene zichtlijnen met de komst van een hoog vierkant gebouw worden onderbroken. Het is ook helemaal niet nodig om op die plek te bouwen. Op de plek waar de gymzaal nu staat is ruimte genoeg voor nieuwbouw.” 

PARTICIPATIE Omwonenden hebben diverse gesprekken gevoerd met de school en de gemeente. In september maken ze gebruik van het inspreekrecht bij de gemeenteraad tijdens een RondeTafelGesprek (RTG). In oktober volgt, op aandringen van een deel van de gemeenteraad, een gesprek met wethouder Kees van Dalen (Onderwijs). Kuperus: ,,We kregen van de wethouder het advies onze bezwaren te verwoorden in een zienswijze. Dit leverde een aantal aanpassingen op, maar niet ten aanzien van de locatie van de gymzaal.” 

Waarom de confrontatie zoeken met de buurt waardoor er vertraging ontstaat voor de school.

MOESTUIN Bewoners hebben het gevoel dat ze overal over mogen meepraten, maar dat er geen beweging komt in dat wat zij als buurt het minst gewenst vinden. ,,Waarom hebben we al die tijd zitten meepraten? De gemeente stelt dat de omgeving opknapt door de nieuwbouwplannen en dat wij dit ervoor over moeten hebben. Maar wij vragen ons echt af voor wie ze dit nu doen. Waarom de confrontatie zoeken met de buurt waardoor er vertraging ontstaat voor de school?” Kuperus vindt dat de gemeente vooral luistert naar de voorkeur van de architect. ,,De architect zegt de plannen niet te kunnen aanpassen in verband met de aanwezigheid van moestuin ‘De BuurtKlaver’. Het is voor ons een vreemde belangenafweging dat een tijdelijke moestuin moet leiden tot een gymzaal voor de neus van bewoners.” 

Volgens wethouder Van Dalen is er zorgvuldig naar de zienswijze gekeken. ,, Dit heeft geleid tot aanpassingen in de plannen ten aanzien van o.a. verkeersbewegingen, parkeerplekken en fietsenstallingen. Rekening houdend met alle buurtbewoners kwamen we uiteindelijk tot een nieuwe plek voor de gymzaal.”

Tijdens de RTG van 1 februari zal Kuperus opnieuw inspreken in een ultieme poging de plannen alsnog bijgesteld te krijgen.

advertentie
advertentie