De fractie van D66 Houten
De fractie van D66 Houten D66 Houten

Bouwen voor jong en oud

Opinie Raadspraat

Gelijke kansen voor iedereen: het zou vanzelfsprekend moeten zijn, ook als het gaat om het vinden van een passende en betaalbare woning in Houten. Maar helaas, onze jongeren, starters en ouderen maken vrijwel geen kans om deze woning in Houten te vinden. D66 heeft zich afgelopen jaren daarom actief ingezet voor meer betaalbare en passende woningen. We zijn er echter nog lang niet. We zullen nog flink moeten bouwen om de krapte op de woningmarkt te verlichten.

Ook het college van B&W is zich bewust van deze enorme opgave en heeft haar Ruimtelijke Koers 2040 gepresenteerd. Na vele reacties hierop van betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere instanties zijn de plannen aangepast en nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De afgelopen periode hebben wij als raad intensief gesproken met onze inwoners: op straat, bij mensen en ondernemers thuis, én tijdens zeven speciaal daarvoor ingelaste rondetafelgesprekken. We hebben goed geluisterd naar de zorgen en goede ideeën. Het is mooi om te zien hoe betrokken Houtenaren zijn bij hun leefomgeving. Nu is het tijd dat de raad zich uitspreekt over de plannen.

De Ruimtelijke Koers wordt op 19 januari in de gemeenteraad behandeld. En welke besluiten wij als fractie ook nemen, wij zullen de Ruimtelijke Koers toetsen aan onze kernwaarden. Wij staan voor gelijke kansen, dus voor betaalbaarheid en passende woningen. Voor veiligheid en gezondheid. En voor een groen, duurzaam en leefbaar Houten. Wij zullen ons tot het laatste moment inzetten voor een Houten waar het fijn wonen is voor iedereen. Daar kunnen onze inwoners van op aan.

Vragen, zorgen of gewoon reageren? Neem dan contact op via fractie@d66houten.nl.

Fractie D66 Houten

Marcel van Gooswilligen
advertentie