Lydia van Maurik bij het fort Werk aan de Waalse Wetering
Lydia van Maurik bij het fort Werk aan de Waalse Wetering ChristenUnie
column

Houten, doe eens gek

Opinie Raadspraat

Iedere zomer mag ik het ‘Werk aan de Waalse Wetering’ in Tull en ’t Waal huren van Staatsbosbeheer. Ieder jaar deel ik het fort met een familie boerenzwaluwen die er hun jongen grootbrengen. Het doet me denken aan een psalm, die gaat over de joodse tempel middenin de stad, waarin de schrijver bidt: ‘Een vogel is er thuis. Een zwaluw voedt haar jongen op, bij U onder de pannen.’ Als een plek, door mensen gebouwd, een woonplek wordt voor vogels, dan heeft dat iets paradijselijks.

In de gesprekken over de ruimtelijke koers kwam een uitspraak voorbij die me hier ook aan deed denken. Iemand gaf aan dat iedereen het liefst wil wonen in een huisje met een appelboom in de tuin: een mooi streven waar je natuurlijk moeilijk tegen kunt zijn. Nou is het tegenargument natuurlijk: betaalbaarheid. Maar goed, laat ik niet flauw doen. Stel: we zetten alles op alles om het betaalbaar te maken. Dan is er nog steeds wel het een en ander over te zeggen.

In dit ideaalbeeld heeft iedereen een eigen appelboom in zijn eigen tuin. En dat neemt ruimte in. Het je toe-eigenen van een stukje aarde zou je ook best ter discussie kunnen stellen. Ten eerste lenen we de aarde alleen maar, van de volgende generatie, van God misschien. Ten tweede delen we de aarde met alles wat leeft. Bovendien: is zo’n versnipperde rij tuinen waarin we ons terugtrekken achter onze eigen schutting het ultieme ideaal? En is zo’n tuin ook echt natuur en echt groen? Er zijn zoveel andere manieren van wonen, die meer ruimte bieden voor ontmoeting, natuur en duurzaamheid. Een appelboom in je eigen tuin is mooi, maar met nog wat meer verbeelding kunnen we misschien nog mooiere dingen bedenken. 

De kunstenaar-architect Friedensreich Hundertwasser, stelde dat we iedere vierkante meter grond die we ons toe-eigenen, op het dak zouden moeten teruggeven. Als een vogel over een stad vliegt, mag hij eigenlijk geen stad zien. Zijn wereldberoemde appartementencomplex in Darmstadt, lijkt daardoor meer op een park dan op een flat.

Ik wil er maar mee zeggen dat we ons niet moeten blindstaren op schijntegenstellingen. Sommige flatgebouwen zijn groener dan vrijstaande huizen met tuin. Er zijn stadspleinen waar je meer natuur ervaart dan in een Vinex wijk. Een appelboomgaard kan groeien bovenop een appartementencomplex. Houten: doe eens gek. Wie weet wat er dan mogelijk is. 

Lydia van Maurik, raadslid ChristenUnie

advertentie
advertentie