Afbeelding
column

Raadspraat: Te makkelijk

Column Raadspraat

De komende 4 jaar heeft de gemeente een volle agenda: vaart maken met het bouwen van (heel veel) betaalbare (huur-)woningen voor starters, jongeren en ouderen in Houten; een flink been bijzetten om in 2040 een 100% energie-neutrale gemeente te zijn; zorgen dat iedereen mee doet en armoede tegengaan. Onderwerpen die veel inwoners aangaan en daarover ook willen meepraten.

Dit college heeft participatie hoog in het vaandel, dat is terecht. Het is alleen veel meer dan een optelsom van meningen en “zoveel mogelijk wensen van inwoners realiseren”, zoals het college participatie beschrijft. Bij veel ambities staat het college er “wat makkelijk” in als het gaat om haar visie. Hoe Houten er de komende jaren uit gaat zien door de bouw van veel nieuwe woningen, gaat ons allemaal aan. Het is opvallend dat een college die het “helemaal anders gaat doen met participatie” op dit punt zegt: ‘wij weten wat goed is voor de mensen’. Het college wil dat in “10 geboden op een A4-tje” zetten. Wat ons betreft doe je er dan echt veel te makkelijk over. In een rechts-conservatief college ligt het wellicht voor de hand om het over ‘geboden en verboden’ te hebben, maar heeft weinig te maken met een volwassen dialoog waar Houtenaren recht op hebben! Inwoners waarderen steevast de groene en ruim opgezette wijken maar óók de vele voorzieningen die Houten heeft (van bioscoop tot ziekenhuispoli). Het is echt een misvatting dat iedereen wil “wonen in een doorzonwoning met een tuintje voor en achter en met een wipkip binnen loopafstand”. Dat hangt af van levensfase, je inkomen en je leeftijd.
Een meerderheid van de raad heeft besloten dat het college met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de raad in gesprek gaat om uitgangspunten voor het Houten van de toekomst verder te ontwikkelen. Houten maken we samen, nu en straks, moet Houten een thuis zijn voor iedereen.

Wilt u met ons meedenken? We gaan graag met u in gesprek!

Anneke Dubbink

Fractievoorzitter PvdA Houten

Annekedubbink.pvda@gmail.com

https://houten.pvda.nl/

advertentie
advertentie