Afbeelding
Eigen foto

Gemeente Houten sluit 2021 af met positief resultaat van 3 miljoen

Politiek

HOUTEN Dinsdagavond 14 juni was de laatste raadsvergadering voor het huidige college van burgemeester en wethouders. Op de agenda stond de bespreking van de jaarstukken 2021. Maandag 20 juni wordt het eindresultaat van de onderhandelingen tussen ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP gepresenteerd. Naar verwachting wordt het nieuwe college daarmee volgende week een feit.

door Annette Stolk – de Vries

MEEVALLER Daar waar in december 2021 nog de verwachting was een tekort te hebben van ruim 1 miljoen euro, is de jaarrekening 2021 afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Anneke Dubbink (PvdA) diende, gesteund door D66, CDA, HA!, GroenLinks en ChristenUnie, een amendement in om 1 miljoen euro van dit bedrag te reserveren ten behoeve van de realisatie van sociale huisvesting in Houten. Axel Eerdman (HA!) stelde, mede namens de PvdA en D66, voor €500.000,- te gebruiken voor het energieneutraal en gasloos maken van sportaccommodaties. Beide amendementen konden niet rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad. De beoogde nieuwe coalitie van ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP stemden tegen. Zij willen de financiële meevaller van 3 miljoen integraal gebruiken voor het nieuwe collegeprogramma.

CYBERAANVAL De motie van Marcel van Gooswilligen (D66), mede ingediend door HA! en het CDA, kon wel rekenen op steun van de gehele gemeenteraad. In deze motie wordt het college verzocht op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen om de kans op een succesvolle cyberaanval tegen te gaan. De gemeente houdt er rekening mee dat zij gemiddeld elke twee jaar geconfronteerd wordt met een succesvolle cyberaanval, met een schade van 1 à 2,5 miljoen tot gevolg. Burgemeester Isabella liet weten dat dit onderwerp de volle aandacht heeft en dat er al veel maatregelen zijn genomen.

INSPIRATIEBUNDEl Aan het begin van de gemeenteraad werd namens een raadswerkgroep, waaraan alle fracties deelnamen, door Sharon Zwijsen de inspiratiebundel met pitches van inwoners aangeboden aan de burgemeester. 29 Inwoners van de gemeente Houten waren op de uitnodiging ingegaan om hun idee of wens voor Houten te presenteren tijdens één van de vijf inspiratiesessies. Deze pitches zullen de komende tijd door de gemeenteraad worden gebruikt voor het opstellen van moties en de nieuwe coalitie heeft ze gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord.

advertentie