Tijm Corporaal van NatúúrlijkHouten en Jaap Staman van D66 gingen in discussie.
Tijm Corporaal van NatúúrlijkHouten en Jaap Staman van D66 gingen in discussie. Agnes Corbeij

Gemeenteraad Houten stemt in met plannen voor huisvesting vluchtelingen, statushouders en maatschappelijke organisaties

11 mei 2022 om 01:16 Politiek

HOUTEN De gemeenteraad van Houten stemde dinsdagavond unaniem in met de Essenkade 2 als mogelijke locatie voor maatschappelijke organisaties en tijdelijke huisvesting voor verschillende doelgroepen, voor maximaal 15 jaar. Wel wordt de gebruikelijke ruimtelijke procedure opgestart, waar de raad ook over moet beslissen, dus dit betekent niet dat de plannen definitief doorgaan, maar wel dat de gehele raad het er in principe mee eens is. 

door Agnes Corbeij

Voorafgaand aan de beslissing werd vijf uur lang debat gevoerd, waarbij in totaal 23 amendementen en moties werden ingediend, waarmee de raadsleden de plannen aanvulden. Zo werd toegevoegd dat er na drie jaar een evaluatiemoment komt, waarna besloten wordt of de plannen verder doorgang vinden. 

KANSRIJK Ook is besloten dat de 100 vluchtelingen die gehuisvest worden, mensen zijn die zeer kansrijk geacht worden om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit wordt contractueel vastgelegd in de overeenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Ook wil een meerderheid van de partijen dat het college op tijd na gaat denken over een exit-strategie, om te bedenken hoe de periode van 15 jaar afgesloten wordt. De raad heeft ook geluisterd naar zorgen van omwonenden en ondernemers op de Doornkade, en besloot dat overlast voorkomen moet worden door ervoor te zorgen dat de bewoners een zinvolle dagbesteding hebben. 

Tussen de vele moties en amendementen door was er ruimte voor een goede inhoudelijke discussies over de bezwaren en de kansen die het huisvesten van vluchtelingen met zich meebrengen. Daarbij waren de verschillen tussen progressieve en conservatieve partijen klassiek. Linkse partijen zoals GroenLinks, PvdA en Houten Anders! willen volle kracht vooruit met deze plannen. 

LOCATIEONDERZOEK Aan de andere kant zien voornamelijk ITH, NatúúrlijkHouten en SGP veel bezwaren en laten zij het plan liever aan het nieuwe college over. Deze drie partijen dienden samen ook een motie in om vergelijkend locatieonderzoek te doen om uit te zoeken of er een betere locatie denkbaar is. Wethouder Overweg ontraadde deze motie, omdat alle andere locaties die bekeken zijn in de quickscan afvielen wegens woningbouwplannen. De motie werd dan ook niet door een meerderheid ondersteund. 

Ook het thema woningbouw kwam een aantal keer tussen de discussie door. Zo vroeg ITH zich af of het college op deze manier niet toch via een achterdeur woningbouw in Noordwest Houten regelde. Ook vroegen zowel ITH als NatúúrlijkHouten hoe het kan dat Houten Noordwest eerst werd afgewezen voor woningbouw en nu toch gesproken wordt over woningbouw, hetzij tijdelijk, in dit gebied. 

WONINGBOUW Axel Eerdman van Houten Anders! kon dat uitleggen: ,,Het plaatsen van tijdelijke woonunits is geen woonwijk. Het is tijdelijk verblijf. In de tussentijd kunnen we nadenken over de manier waarop we dit bedrijventerrein gaan revitaliseren.” Ook Staman van D66 begreep de angst niet. ,,Dat we het over deze locatie hebben is juist omdat deze niet in beeld is voor woningbouw. Andere locaties zijn na de quickscan om die reden afgevallen.” Wethouder Overweg onderstreepte dit.

Eerder vertelden maatschappelijke organisaties dat ze graag wilden verhuizen naar het oude Wegenergebouw. Bedrijven van de Doornkade bleken kritisch, net als een groep omwonenden. Wethouder Overweg beloofde hen allen goed te gaan betrekken bij het vervolg van het proces.  

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie