Paul van Ruitenbeek
Paul van Ruitenbeek Annette Stolk

Coalitieakkoord Houten nabij

Politiek

HOUTEN Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH), NatúúrlijkHouten, VVD en SGP hebben op diverse belangrijke onderwerpen overeenstemming bereikt. Daarmee is een coalitieakkoord binnen handbereik, het schrijven aan dit akkoord is al begonnen. Dat meldde informateur Fred Teeven, afgelopen maandagavond tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentetehuis.

Annette Stolk – de Vries

Teeven zei vertrouwen te hebben dat er tussen de partijen overeenstemming komt over de onderwerpen die nog besproken moeten worden. Daarmee stevent Houten af op een rechts-conservatieve coalitie. Naar verwachting wordt het definitieve coalitieakkoord medio juni gepresenteerd.

WETHOUDERS Drie van de vier partijen presenteerden maandagavond hun kandidaat-wethouders. De meest opvallende kandidaat kwam uit de koker van NatúúrlijkHouten. Zij presenteerden Paul van Ruitenbeek als hun kandidaat-wethouder. Van Ruitenbeek is geen onbekende in de Houtense politiek. In de periode van 2007-2012 was hij raadsgriffier voor de gemeenteraad. Vanaf 2014 tot vandaag was hij voorzitter van Omroep Houten en programmamaker bij het wekelijkse radioprogramma Daar Hou ik u aan! Omdat Van Ruitenbeek actief gaat deelnemen aan de onderhandelingen legt hij deze functies nu neer. Van Ruitenbeek is blij met het vertrouwen dat de fractie in hem stelt: ,,Ik voel me al jaren sterk betrokken bij het lokaal bestuur en heb ook in de afgelopen jaren met veel belangstelling de politiek in Houten gevolgd. Het is bijzonder eervol om samen met de andere partijen na te denken over de toekomst van Houten en daar een verbindende bijdrage aan te mogen leveren.” Van Ruitenbeek is nu nog werkzaam als griffier van de gemeente Hilversum.

Voor de VVD is Sander Bos de kandidaat om wethouder te worden. Deze functie vervulde hij de afgelopen twee jaar ook al in het huidige college. Bos was in die periode onder meer belast met de woningbouwplannen van de Ruimtelijke Koers. Wouter van den Berg wordt de eerste SGP wethouder van Houten. Pascal Ooms zal zijn functie als fractievoorzitter van de SGP overnemen. Ooms zat de afgelopen vier jaar als raadslid in de gemeenteraad.

PARTTIME ITH verwacht eind deze week haar kandidaat wethouders te presenteren. Met acht zetels is deze partij de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en krijgt daarom twee wethouders. Eén van deze twee wethouders zal parttime aan de slag gaan.

STATEMENTS Teeven liet weten dat er in de coalitiebesprekingen aandacht is voor de bestuurscultuur en dat de beoogde coalitiepartijen graag een handreiking willen doen naar de oppositiepartijen om de komende jaren tot een constructieve samenwerking te komen. Anneke Dubbink (PvdA) liet in een statement weten zich voor te bereiden op de rol in de oppositie: ,,Houten verdient een goed bestuur. Dat de progressieve stem uit de coalitie is gefilterd doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.” Marjan Boonzaaijer (D66) deed nog een oproep voor meer diversiteit in het college. Dat bestaat voorlopig nog alleen uit mannelijke kandidaat wethouders. Wellicht brengen de kandidaten van ITH daar nog verandering in.

advertentie