Agna van Rees, lijsttrekker ChristenUnie
Agna van Rees, lijsttrekker ChristenUnie Annette Stolk-de Vries

Agna van Rees, lijsttrekker ChristenUnie

2 maart 2022 om 11:40 Politiek

HOUTEN Agna van Rees (39) is lijsttrekker van de ChristenUnie. Ze woont in Houten in een woongroep voor alleenstaande moeders en vervult daarbij de rol van ‘Goede Buur’, wat inhoudt dat deze moeders bij haar aan kunnen kloppen als er iets is. In het dagelijks leven is ze projectleider bij Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. In die functie bevordert ze goed werkgevers- en werknemersschap in de apotheekbranche.

Annette Stolk – de Vries 

WONEN Van Rees noemt betaalbare woningen voor starters en ouderen één van de speerpunten van de ChristenUnie (CU). ,,We willen gaan bouwen naar de woonbehoefte van deze groepen, soms op een andere manier dan we gewend zijn.” De CU ziet veel in de plannen van het Forum aan de Slinger. ,,Doordat dit een plan is verbonden aan de cultuursector hopen we echt dat er creativiteit komt in het bouwproces, bijvoorbeeld aan nieuwe manieren om het participatieproces vorm te geven. We willen graag beginnen met bouwen op plekken waar al gebouwd is, stenen voor stenen dus. Onze voorkeur gaat daarom uit naar Noordwest. Ik hoop dat we de komende jaren bereid zijn om op een creatieve wijze zaken anders te doen dan we gewend waren. Het is de kunst om van richting te veranderen, zoals voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade het in één van zijn boeken beschrijft. Het op een menswaardige manier huisvesten van arbeidsmigranten hoort ook bij een goede woonvisie. Dit zijn geen tweederangsburgers, ook zij verdienen een nette woonplek.” 

JEUGD/WELZIJN De CU wil meer ruimte en aandacht voor jongeren. Van Rees: ,,Neem jongerencentrum Enter. We hopen dat dit een mooie bruisende plek voor jongeren wordt, waar zij zichzelf kunnen zijn en waar aandacht voor hen is. Het zou prachtig zijn als ook andere organisaties die gericht zijn op jongeren, bijvoorbeeld het CJG, van die plek gebruik kunnen maken. De jeugdzorgcijfers zijn hoog, er is veel leed onder jongeren. Als CU willen we inzetten op preventie, waardoor er minder jongeren in de knel komen.” De CU wil samen met jongeren nadenken over jongerenparticipatie. ,,We moeten op zoek naar inspraakvormen die bij jongeren passen. Denk aan een jongerenraad als aanvulling op de kinderraad en de kinderburgemeester, samen met hen plannen vorm gaan geven. Hoe mooi zou het zijn als daarbij ook connecties gemaakt kunnen worden tussen ouderen en jongeren. De wijsheid van ouderen combineren met het enthousiasme van jongeren.” De CU wil zich bovendien inzetten om alle Houtenaren schuldenvrij te laten zijn. ,,Door de Toeslagenaffaire hebben we gezien hoeveel narigheid het hebben van schulden met zich meebrengt.”

DUURZAAMHEID Van Rees:,, We moeten de stem van de aarde laten horen als het gaat om duurzaamheid en biodiversiteit. Als we in 2040 een energie neutrale gemeente willen zijn moeten we echt aan de slag blijven.” Wat de CU betreft komt het windpark Goyerbrug er en wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor windmolens langs de snelweg. ,,We willen daarnaast inwoners prikkelen om energie te besparen. Maak zichtbaar hoe ver we zijn in onze pogingen energieneutraal te worden. De aarde heeft haar grenzen. Geniet van wat genoeg is, iets minder comfort is nog steeds prima. Je kunt zelf ook duurzame keuzes maken, zoals vaker de fiets gebruiken of één in plaats van twee auto’s.”

CULTUUR Volgens de CU zijn we als gevolg van corona in een soort cultuurarmoede zijn beland. Van Rees: ,,Als mensen geen plek meer hebben waar ze zingeving kunnen vinden dan leidt dat tot een soort armoede. Daarom willen we de cultuursector een impuls geven. Het is van belang dat ook de kleine ondernemers in de cultuursector overeind blijven. In deze lastige tijden hoort in zijn algemeenheid een daadkrachtige en betrouwbare overheid. We moeten niet te veel roepen, maar vooral doen.”

advertentie
advertentie