Eef Stiekema, lijsttrekker VVD
Eef Stiekema, lijsttrekker VVD Annette Stolk-de Vries

Eef Stiekema, lijsttrekker VVD

2 maart 2022 om 08:39 Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HOUTEN Eef Stiekema (51) is lijsttrekker van de VVD. Met twaalf jaar in de gemeenteraad brengt hij veel ervaring mee. Sinds 2002 woont hij met zijn vrouw Yvonne in Houten. Zonen Merijn en Jurre studeren beiden in Utrecht. In het dagelijks leven is Stiekema werkzaam bij Heineken en verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit en productie op de helft van alle verpakkingslijnen in de brouwerij in Zoeterwoude. 

Annette Stolk – de Vries

WONEN De VVD zegt blij te zijn dat alle partijen in de gemeenteraad inmiddels overtuigd zijn van de noodzaak om te gaan bouwen. Stiekema:,,Dat was in het verleden niet altijd het geval. Wat ons betreft zijn er drie plekken aan te wijzen waar de komende twintig jaar in totaal 5000 woningen moeten komen. Ten eerste aan de Molenzoom, de Koppeling en in het Centrum. Hier zijn mogelijkheden om leegstaande kantoren om te bouwen tot starterswoningen. Daarnaast denken wij dat een gedeelte van Houten-Oost prima bebouwd kan worden. We willen daar echter ook voldoende ruimte overhouden voor een landschapspark, met ruimte voor recreatie en biodiversiteit. Zo behouden we ook een natuurlijke grens tussen Houten en Bunnik.”

Indien nodig wil de VVD ook nog kijken naar de mogelijkheid van bouwen in Noordwest. Stiekema: ,,Maar dan wel woningen met voldoende afstand tot de snelweg. Daarnaast moeten we blijven kijken naar mogelijkheden voor woningbouw in onze kleine kernen. Er zijn veel jongeren die daar graag zouden blijven wonen. We moeten ons daar bij de provincie sterk voor maken.” 

DUURZAAMHEID/ENERGIE Met de toegekende zonnevelden en geplande windmolens vindt de VVD dat Houten voldoende heeft bijgedragen aan de Regionale Energie Strategie. Stiekema: ,,Houten heeft in de afgelopen jaren al zoveel gedaan op dit vlak. Laten andere gemeenten ook maar eens wat doen. Wij zien nog wel veel ruimte voor het opwekken van zonne-energie op daken en willen meer gaan sturen op energiebesparing en het verbeteren van isolatie. Wat ons betreft zou er op landelijk niveau meer gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van kernenergie. Die discussie ontbreekt veelal nog in de aanpak van het energievraagstuk. Met kernenergie verminder je de noodzaak voor windmolens en het gebruik van kostbare landbouwgrond voor de aanleg van zonnevelden. We moeten af van de dogmatische aanpak van het probleem.” 

JEUGD/WELZIJN De VVD is kritisch over de groei die het budget voor jeugdzorg meemaakt. Stiekema:,,Van de Houtense begroting wordt tien procent besteed aan Jeugd en WMO. Eén op de tien kinderen in Nederland heeft een vorm van jeugdhulp. Dat is heel veel. We moeten goed kijken waar we ons geld aan uitgeven en ervoor zorgen dat er geld beschikbaar blijft voor diegenen die dat echt nodig hebben. We zijn kritisch op het zo efficiënt mogelijk besteden beschikbare geld. Het is niet zo dat het budget jaar op jaar kan blijven stijgen.“ Zorg dicht bij huis spreekt de VVD aan. Stiekema: ,,Niet meteen alles medicaliseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een praktijkondersteuner bij de huisarts. Die kunnen vaak al veel betekenen voor mensen. Preventie en het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen zijn belangrijk. Scholen, (sport)verenigingen, -en sociale wijkteams kunnen daar een belangrijke rol bij spelen.”

SPORT/CULTUUR Stiekema: ,,Sport en cultuur zijn beide belangrijke thema’s. Het verbindt mensen, het leert mensen met elkaar om te gaan, het zorgt voor zowel geestelijke als lichamelijke ontspanning. We moeten zorgen voor goede faciliteiten op dit gebied.” De VVD pleit voor het afschaffen of aanpassen van regels waardoor verenigingen meer mogelijkheden krijgen. ,,Wij zien meer in het pakken van kansen dan in het strooien met geld. Hoe mooi is het als er zelf iets georganiseerd kan worden om geld te verdienen waarmee weer andere leuke dingen gedaan kunnen worden.” 

advertentie
advertentie