Wouter van den Berg, lijsttrekker SGP-Houten
Wouter van den Berg, lijsttrekker SGP-Houten Annette Stolk-de Vries

Wouter van den Berg, SGP

23 februari 2022 om 10:57 Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HOUTEN Wouter van den Berg (35) is lijsttrekker van SGP-Houten. Hij is al acht jaar actief in de gemeentepolitiek, waarvan zeven jaar als raadslid. Samen met vrouw Gerda woont hij sinds 2011 in Houten. Ze zijn de trotse ouders van zoontje Otto. Van den Berg is in het dagelijks leven werkzaam als communicatieadviseur en woordvoerder bij Driestar hogeschool in Gouda. 

Annette Stolk – de Vries 

WONEN Volgens de SGP heeft het debacle van de Ruimtelijke Koers gezorgd voor veel verwijdering en polarisatie. Van den Berg: ,,Het heeft bovendien tot veel vertraging geleid. Dat is een kwalijke zaak en dat is de puinhoop waarop wij nu zitten. Daarom pleiten wij ook voor woningbouwplannen waarbij je vooraf aan draagvlak werkt. Was dit bij de Ruimtelijke Koers gebeurd, dan waren we nu al aan het bouwen geweest.” De SGP onderkent de noodzaak voor het bouwen van duizenden woningen in de komende jaren. ,,De woningnood is enorm, daar moeten we echt iets aan doen. Wat ons betreft bouwen we in Houten-Oost op een vertrouwde Houtense manier; open, groen, geen stadse hoogbouw, duurzaam en betaalbaar. Natuurlijk kan er ook aan de Molenzoom worden door gebouwd, maar doe dat met plannen die samen met inwoners worden vormgegeven. Zij kennen de geschiedenis van de buurt. Draagvlak vooraf leidt ertoe dat je sneller kunt gaan bouwen.” 

DUURZAAMHEID/ENERGIE De SGP ziet het als een dure plicht om goed voor de aarde te zorgen. Van den Berg: ,,Ons vertrekpunt is dat wij de aarde in bruikleen hebben gekregen van de Schepper. Daarom moeten we er zorgvuldig mee omgaan. Onze visie gaat uit van dingen samen doen, van draagvlak creëren. Dat geldt ook voor het energievraagstuk. Die discussie gaat veel te weinig over het besparen van energie, het lijkt alleen maar om meer te gaan. Kijk naar de grote datacentra die gebouwd worden en de hoeveelheid energie die dat vergt. Wij missen echt het gesprek over minder energieverbruik. Daarbij hoort een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.” De SGP vindt dat de energietransitie of recreatievraagstukken niet eenzijdig in het buitengebied mogen worden neergelegd. ,,Enorme windmolens passen hier niet. Kies je voor windmolens, zet ze dan langs de snelweg. De menselijke maat moet altijd voor ogen blijven. Onze voorkeur gaat meer uit naar het opwekken van zonne-energie op daken. We zien niets in zonnevelden op vruchtbare landbouwgrond, daar komt immers ons voedsel vandaan.”

JEUGD/WELZIJN Van den Berg: ,,We moeten ervoor zorgen dat onze jongeren een fijne jeugd kunnen hebben. Een veilige leefomgeving, voldoende buitenspeelmogelijkheden en goed onderwijs dragen daar aan bij. De jongeren zelf moeten echter ook bijdragen aan een veilige leefomgeving. Hangjongeren zorgen soms voor overlast en geven soms een gevoel van onveiligheid bij anderen. Een stabiele thuisbasis is belangrijk. We juichen het toe dat de gemeente buurt,-en pleeggezinnen ondersteunen. Jongeren die het thuis niet kunnen vinden een veilige plek bieden, dat is ook omzien naar elkaar.”

SPORT/CULTUUR Houten heeft veel buitensport mogelijkheden. Van den Berg: ,,Het onderhoud van de buitensportvoorzieningen moet structureel worden opgenomen in de onderhoudsprogramma’s. Dat is tot op heden onvoldoende gebeurd. “ De SGP pleit voor het levend houden van de Houtense geschiedenis. ,,De verhalen moeten doorverteld worden. Dat zou prachtig kunnen in een Houtens museum. Het Oude Dorp wordt vaak het mooiste plekje van Houten genoemd, daar hoort een beschermd dorpsgezicht bij.” De SGP pleit ook voor voldoende ondersteuning van de bibliotheek. ,,We moeten ontlezing tegengaan, de culturele geletterdheid moet weer gaan toenemen. Het is daarom belangrijk dat cultuur voor iedereen toegankelijk is.”

advertentie
advertentie