Arjen Berendse, directeur Aan de Slinger en wethouder Jan Overweg bij de plek waar het Forum zou moeten komen
Arjen Berendse, directeur Aan de Slinger en wethouder Jan Overweg bij de plek waar het Forum zou moeten komen Annette Stolk

Dromen van een Forum, een beeldbepalend gebouw in het centrum van Houten

Opinie

HOUTEN Een Forum in het centrum van Houten. Een beeldbepalend gebouw waardoor het centrum allure krijgt. Een plek waarvoor iedere Houtenaar op gezette tijden wel een reden heeft om binnen te lopen. Een gebouw met veel glas waardoor binnen en buiten grenzeloos is. Wat Arjen Berendse, directeur vanTtheater Aan de Slinger en wethouder Jan Overweg (Cultuur en Welzijn) betreft komt het Forum er zo spoedig mogelijk. 

Annette Stolk – de Vries

Het Forum zou op de plek moeten komen waar nu het Huis van Houten aan het Onderdoor is gevestigd. Het pand, waarin momenteel onder anderen de bibliotheek en van Houten&co zijn gevestigd, is sterk verouderd. De gebruikers kampen al vele jaren met achterstallig onderhoud en lekkages. Samen met het theater zien deze partijen veel in de plannen voor een Forum. 

We moeten in Houten meer op beleving inzetten

CENTRUM Berendse is van mening dat het winkelcentrum van Houten kleiner en exclusiever moet worden. ,,Voor het ouderwetse winkelen en shoppen gaan mensen naar Utrecht of Nieuwegein. Die concurrentie moeten we niet op dezelfde manier aangaan. We moeten in Houten meer op de beleving inzetten. Daar kan het Forumgebouw een geweldige impuls aan geven. Een cultuurhuis, een multifunctioneel gebouw in de breedste zin van het woord. Een plek waar men kan ontspannen, waar inwoners elkaar ontmoeten. Waar een goed kop koffie gedronken kan worden, waarin een bibliotheek gevestigd is, waar welzijnszorg aangeboden wordt en zoveel meer.” 

HART VOOR HOUTEN Het theater, de bibliotheek en van Houten&co maken onderdeel uit van de coalitie Hart voor Houten. In deze coalitie hebben zich tien culturele, maatschappelijke en commerciële partijen gevestigd die hun visie schetsen op het centrum van Houten. Ook College de Heemlanden maakt hier onderdeel van uit. De school bestaat inmiddels dertig jaar en is aan renovatie toe. Mocht er voor nieuwbouw gekozen worden dan zou dit eventueel buiten het centrum kunnen plaatsvinden. De huidige plek zou dan gebruikt kunnen worden voor woningbouw en onderdeel kunnen uitmaken van de plannen van het Forum. 

Wat zou het mooi zijn als we cultuur en welzijn in een gebouw met een mooie uitstraling bij elkaar kunnen brengen

DROOM Wethouder Jan Overweg (cultuur) onderkent het urgente huisvestingsprobleem van het Huis van Houten. ,,Het Huis is echt op, er is sprake van achterstallig onderhoud, het pand is afgeschreven. Als gemeente moeten we hier iets mee.” De gemeente is grondeigenaar van het gebied waarover wordt gesproken. Recent heeft men nog het ‘oude’ politiebureau opgekocht. Overweg; ,,Wat zou het mooi zijn als we cultuur en welzijn in een gebouw met een mooie uitstraling bij elkaar kunnen brengen en dit kunnen combineren met het realiseren van woningen voor jongeren, ouderen en starters. Het is mijn inhoudelijke drive om het sociaal domein te verbinden met het culturele veld. Deze zaken met elkaar combineren maakt dat we een droom werkelijkheid kunnen laten worden.”

GEMEENTE De gemeenteraad heeft de locatie aangewezen als plek waar snel gebouwd kan worden. Berendse: ,,Hart van Houten staat in de startblokken. Ik hoop dat we snel met de gemeente in gesprek kunnen, waarbij de verwachtingen naar elkaar uitgesproken worden en we kunnen kijken hoe we dit traject met elkaar kunnen aanvliegen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken waarbij de beschikbare vierkante meters zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Overdag een ruimte gebruiken om te klaverjassen en ’s avonds voor podiumkunsten.” 

BLAUWDRUK Overweg: ,,De gemeente is nu aan zet. Mijn collega Sander Bos (Ruimtelijke Ontwikkeling) is druk bezig te kijken welke stappen nu gezet moeten worden. Ik hoop dat we op korte termijn een stappenplan hebben.” In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe coalitie zal er dan verder mee aan de slag moeten. Overweg: ,,Het is aan ons om nu het voorbereidende werk goed te doen. Ik verwacht dat we in mei/juni een eerste blauwdruk kunnen presenteren.” 

advertentie