Tijm Corporaal nam vroegtijdig afscheid als raadslid van GroenLinks
Tijm Corporaal nam vroegtijdig afscheid als raadslid van GroenLinks Annette Stolk-de Vries

Het bewogen politieke jaar van Tijm Corporaal

19 december 2021 om 08:56 Mensen

HOUTEN Acht jaar lang zat Tijm Corporaal namens de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Houten. Op 19 november heeft hij burgemeester Gilbert Isabelle echter verzocht hem van zijn taken als gemeenteraadslid te ontslaan. Daarmee kwam voor Corporaal een einde aan een buitengewoon turbulent en bewogen politiek jaar. 

Annette Stolk – de Vries

Net voordat de discussie rond de Ruimtelijke Koers, de plannen van het college voor de bouw van 4800 woningen, in januari van dit jaar haar hoogtepunt bereikt raakt Corporaal overwerkt en belandt zelfs in een psychose. In april pikt hij de draad weer op. Het wordt hem gaandeweg steeds duidelijker dat zijn mening over woningbouw in Houten verschilt van die van zijn partij. Uiteindelijk kan hij niet instemmen met het verkiezingsprogramma, de meningsverschillen zijn te groot. Corporaal trekt zich terug van de kieslijst en trekt zich terug als raadslid. We blikken met de hoofdpersoon terug op een hectisch jaar.

BOUWEN Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde GroenLinks een geweldig verkiezingsresultaat. Ze gingen van twee zetels naar vijf zetels. Corporaal: ,,De tijd was rijp voor een collegeprogramma waarbij klimaat echt belangrijk werd.” Hilde de Groot neemt namens GroenLinks als wethouder plaats in het college en Corporaal wordt fractievoorzitter in de gemeenteraad. ,,In ons verkiezingsprogramma stonden geen specifieke uitlatingen over bouwen, behoudens dat bouwen buiten de Rondweg bespreekbaar was en dat we ons afvroegen of we het binnen de rondweg met laagbouw wel zouden redden.” 

RUIMTELIJKE KOERS In april 2020 wordt door toenmalig wethouder Herman Geerdes de Ruimtelijke Koers gepresenteerd aan de Houtense bevolking. Tegen de zin van Corporaal die van mening is dat de gepresenteerde plannen sterk afwijken van de voorgelegde ideeën tijdens bewonersbijeenkomsten. ,,In mijn beleving zouden we in Houten-Oost gaan bouwen en in het Centrum wat hoger. Noordwest werd eigenlijk niet zo besproken. We kregen echter ineens een plan gepresenteerd waarin bouwen in Noordwest aan de orde was en de Rondweg zou worden verlegd, terwijl Oost van tafel was gehaald en in het centrum veel hoogbouw werd gepland. Ik was van mening dat dit eerst met de samenleving besproken moest worden en heb dat de wethouder tijdens een bijpraatavond over de plannen ook voorgehouden.” 

BIJSTELLEN Eind april 2020 vertrekt Geerdes als wethouder en gaat hij aan de slag als adviseur bij Dietz Strategie & Communicatie in Utrecht. ,,Ik was nog steeds in de veronderstelling dat wij als gemeenteraad nog kansen genoeg zouden krijgen om de plannen van de Ruimtelijke Koers bij te stellen. Daarin heb ik mij vergist. Na het ontvangen van 400 zienswijzen van verontruste inwoners werden de plannen voor de Ruimtelijke Koers door het college aanpast, zonder dat wij als gemeenteraad hierover überhaupt een uitspraak hadden gedaan. Er was wel een extra bijeenkomst gepland, maar vanwege de COVID-pandemie kon dat niet doorgaan. De gemeenteraad kwam hierdoor helemaal niet aan bod en de Ruimtelijke Koers 2.0 verscheen dus zonder inbreng vanuit de gemeenteraad.” 

Ik zie mogelijkheden in Houten-Oost voor een combinatie van natuurontwikkeling en woningbouw in samenhang met een landschapspark

KRITIEK Vanuit de Houtense samenleving volgt er veel kritiek op de Ruimtelijke Koers. Er volgden negen digitale inspraakavonden. Corporaal: ,,Ik had inmiddels heel veel stukken gelezen. De onderbouwing van de plannen waren mij niet duidelijk en klopten volgens mij ook in financieel opzicht niet.” Hij komt voor zichzelf tot de conclusie dat massaal bouwen in Noordwest de komende vijftien jaar geen optie is en de koers verlegd moet worden naar bouwen in Houten-Oost. ,,Ik vond dat met de plannen om de Rondweg te verleggen Houten teveel tegen Utrecht aan zou komen te liggen en dat daarmee het dorp verkwanseld zou worden.” Corporaal was intussen enthousiast geraakt over het Manifest Houtense Koers. ,,Ik zie mogelijkheden in Houten-Oost voor een combinatie van natuurontwikkeling en woningbouw in samenhang met een landschapspark.” 

PSYCHOSE Het is intussen december 2020 en Corporaal is aan het eind van zijn Latijn. ,,De kerstvakantie volgde, voor mij even een enclave van rust. Het was echter duidelijk dat we in januari moesten gaan oogsten. Ik zat er geladen in. De spanning in de coalitie was hoog. Ik was aan het beïnvloeden dat het echt anders moest en merkte dat daar ook draagvlak voor bestond. Tijdens een fractieoverleg werd het mij echter duidelijk dat mijn fractie mij niet zou steunen.” Drie aaneengesloten gemeenteraadsvergaderingen staan gepland. Corporaal heeft een pittige speech voorbereid waarvan men hem afraadt deze voor te lezen. ,,Ik was op dat moment al overwerkt, maar zag dat zelf niet in. Ik kreeg die week een psychose.” Een opname bij Altrecht is het gevolg. ,,Daar was de diagnose dat ik in een manische fase was terecht gekomen. Ik was ongeremd en erg achterdochtig, had waanideeën en verzette me tegen medicatie. Toen ik besloot wel medicatie te nemen ging het snel beter. Eind februari was ik weer thuis. Het was een lastige tijd, ook een tijd waarin ik terugkijkend veel geleerd heb over ziekte en gezondheid, de psychiatrie en het belang van een goed ondersteuningsnetwerk. Het klinkt misschien raar, maar als je psychisch ziek bent, blijft er ook een groot deel van je wel gezond. Het was fijn om te merken dat dit gezien werd. Dat zette me ook aan het denken over hoe ik en wij in het algemeen in de maatschappij omgaan met psychische ziekten.” 

STOPPEN In april pakt hij zijn werkzaamheden weer op. Na de zomer werd het duidelijk dat zijn mening over bouwen in Houten–Oost geen voet aan de grond kreeg binnen de fractie van GroenLinks. Op 10 november vond de ledenvergadering plaats waarbij het concept verkiezingsprogramma werd besproken. ,,Het bevatte nauwelijks keuzes in de door mij gewenste richting. Ik diende tien amendementen in waarvan slechts twee het haalden. Ik kon daarna niet instemmen met het verkiezingsprogramma en trok mij terug van de kieslijst. Die avond heb ik ook meegedeeld dat ik mij terug zou trekken als gemeenteraadslid van GroenLinks. Dan kun je vervolgens tot de volgende verkiezingen doorgaan als eenmansfractie, je aansluiten bij een andere fractie of stoppen. Ik heb voor het laatste gekozen. Natuurlijk was ik liever politiek actief gebleven, maar het voelt goed dat ik toch duidelijk stelling heb kunnen nemen waar ik voor sta. Dat verdienen de inwoners van Houten ook en daardoor heb ik met opgeheven hoofd de raad verlaten.” 

Ik koester geen wrok. Ik heb genoten van de samenwerking met mijn collega’s in de raad

CLUPPIE 23 november was de laatste raadsvergadering van Corporaal. De burgemeester hield een afscheidsspeech. De dag ervoor ontving hij bloemen van het bestuur van GroenLinks. Daarnaast ontving hij vele aardige berichten en attenties. ,,Ik koester geen wrok. Ik heb genoten van de samenwerking met mijn collega’s in de raad. Ik heb qua vorming veel aan de partij te danken en voelde me thuis in dat cluppie.” Per 14 december is zijn plek in de raad overgenomen door Anouk Siegenbeek van Heukelom. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie