De Molenzoom is één van de locaties waar mogelijk snel gebouwd kan worden.
De Molenzoom is één van de locaties waar mogelijk snel gebouwd kan worden. Annette Stolk-de Vries

Binnen vijf jaar 500 woningen erbij in Houten

Politiek

HOUTEN De gemeenteraad heeft dinsdagavond 23 november unaniem ingestemd met het voorstel van het college om op zeven locaties ruimte te bieden voor de bouw van circa 500 woningen. Naar verwachting kunnen deze projecten binnen vijf jaar worden gerealiseerd. 

Annette Stolk – de Vries 

Met dit raadsvoorstel heeft het college gehoor gegeven aan de motie ,Blijven bouwen, vertraging voorkomen’, die in de raadsvergadering van 15 juni was aangenomen. In deze motie werd het college gevraagd te zoeken naar locaties waar op relatief korte termijn betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren gebouwd kunnen worden. 

LOCATIES Zeven kansrijke locaties zij door de raad in kaart gebracht waar relatief snel woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Het betreft de volgende locaties: Loerik 6 (afronding Houten Vinex) , Kantoor Viveste (Oude Dorp), het project Luno (Kokermolen), locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23), De Molen 37 , Tweede fase oude gemeentehuis ( Standerdmolen) en het Forum (locatie aan De Slinger, herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten en eventueel College de Heemlanden). Volgens het college staan deze locaties een toekomstige integrale gebiedsontwikkeling niet in de weg. 

KAVELPASPOORTEN Aan de hand van basiskaders zullen er, per locatie voor de ontwikkeling van een project, kavelpaspoorten worden opgesteld. Deze zullen vervolgens ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Het kavelpaspoort wordt door de gemeente in samenwerking met de ontwikkelaar én met behulp van participatie opgesteld en wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Een amendement van SGP, ITH, Groep Aanen en HA! waarin opgeroepen wordt om het woord ‘door’ te vervangen door ‘onder regie en met betrokkenheid’ van de gemeente werd aangenomen.

FLOATING CITY SGP, ITH en Houten Anders! dienden een amendement in waarin het college werd verzocht het project Floating City toe te voegen aan de lijst van mogelijk kansrijke locaties. De plannen van Floating City voorzien in het realiseren van drijvende woon-werkunits aan De Veste. Volgens de indieners lijkt dit project een stuk kansrijker voor snelle woningbouw dan aan de raad wordt voorgesteld. De indieners kregen echter, behoudens één stem van GroenLinks, de andere partijen niet mee en het amendement werd daarom verworpen. 

VERKIEZINGEN De te realiseren 500 woningen is slechte een klein percentage van de benodigde 4800 woningen zoals die in de bouwplannen van de Ruimtelijke Koers werden genoemd. De plannen van de Ruimtelijke Koers werden in maart van dit jaar in een referendum door twee derde van inwoners van Houten weggestemd. Inwoners zagen in meerderheid het stedelijke karakter van de plannen en/of de bouwlocatie (bouwen in Noordwest langs de snelweg) niet zitten. Inmiddels is bouwen in Houten- Oost, mede dankzij de plannen van het Manifest Houtense Koers, een serieuze optie. Waar en hoe er gebouwd gaat worden zal zeker inzet worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart van het komende jaar. 

advertentie
advertentie