Een van de drie mogelijke inrichtingsplannen van Houten-Oost. Paars is voor Woonin, Geel voor COA en Groen voor de maatschappelijke organisaties.
Een van de drie mogelijke inrichtingsplannen van Houten-Oost. Paars is voor Woonin, Geel voor COA en Groen voor de maatschappelijke organisaties. Gemeente Houten

Plannen Houten-Oost voor huisvesting asielzoekers, statushouders en starters houden rekening met aankomende Spreidingswet

21 november 2023 om 09:55 Nieuwbouw

HOUTEN In de plannen voor Houten-Oost, de bouw van flexwoningen voor vluchtelingen, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties, wordt gesproken over 175 asielzoekers. In het voorgaande plan Essenkade lag dat aantal lager, op 100. Dit heeft te maken met de aankomende Spreidingswet, die nog door de Eerste Kamer moet. Ook verhoogt het hogere aantal asielzoekers de financiële haalbaarheid van het plan.

door Agnes Krijnen

Sinds het maken van de plannen voor de Essenkade is de druk op de woningmarkt alleen maar toegenomen. Ook is het aantal vluchtelingen dat opgevangen moet worden, gestegen. Het Rijk werkt al lange tijd aan een spreidingswet, om gemeenten te kunnen dwingen asielzoekers op te nemen. Met deze ontwikkelingen hebben de gemeente Houten, het COA en Woonin rekening gehouden bij het maken van de plannen voor Houten-Oost.  

ACHT LOCATIES

Voor de zomer werd de gemeenteraad al in vertrouwen bijgepraat over de gewijzigde plannen. Er zijn in totaal acht alternatieve locaties onderzocht nadat de plannen bij het kantoorpand aan de Essenkade financieel onhaalbaar bleek. De locatie in Houten-Oost kwam als beste uit de bus. De andere locaties vielen af omdat het te klein was, financieel onhaalbaar of omdat er al andere plannen waren.

Toen was ook al bekend dat er nu gezocht werd naar een plek waar geen 100, maar 175 asielzoekers terecht zouden kunnen. Dit aantal is een prognose van het aantal dat Houten in het kader van de Spreidingswet op zal moeten vangen. Hiermee kan Houten die taakstelling in één keer volbrengen. In het voorstel aan de gemeenteraad staat: ,,Door nu te kiezen voor 175 asielzoekers in Houten-Oost, hopen we te voorkomen dat we binnen afzienbare tijd door Rijk en Provincie worden gevraagd opnieuw te zoeken naar een geschikte locatie voor de opvang van meer asielzoekers.”

Daar komt bij dat een hoger aantal asielzoekers een hogere bijdrage vanuit het Rijk met zich meebrengt. Dit maakt de financiële haalbaarheid groter, zo blijkt uit de financiële onderbouwing van de gemeente. Het plan is kostendekkend met 175 asielzoekers. Met 100 asielzoekers moet rekening gehouden worden met een verlies, dat door de gemeente betaald zal moeten worden.

JONGEREN EN STATUSHOUDERS

Naast die 175 asielzoekers, passen ook 150 woningzoekenden in het plan. Deze groep bestaat uit mensen uit Houten die een woning zoeken. Dit zal voornamelijk om jongeren en statushouders gaan. Voor de duidelijkheid: statushouders hebben al een verblijfsvergunning en zijn vaak al langere tijd in Nederland. Asielzoekers kunnen geplaatst worden vanuit het aanmeldcentrum en hebben nog geen verblijfsvergunning. 

De Spreidingswet ligt nog bij de Eerste Kamer. De wet is opgesteld met als doel de last eerlijk te verdelen over het land. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met de wet. Vorige maand probeerde een aantal partijen de wet aan het volgende kabinet over te laten, maar hiervoor werd geen meerderheid gevonden. Wanneer de beslissing genomen wordt door de Eerste Kamer, is nog onbekend. 

De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor Houten-Oost op 28 november.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie