De tijdelijke invulling van leegstaande panden blijkt niet makkelijk.
De tijdelijke invulling van leegstaande panden blijkt niet makkelijk. Agnes Corbeij

Tijdelijke invulling leegstand op Het Rond in Houten blijkt in de praktijk vaak lastig

Economie

HOUTEN Voor de vele leegstaande panden in het centrum van Houten, voornamelijk in het buitengedeelte van Het Rond, blijkt het lastig om een tijdelijke invulling te vinden. Volgens de burgemeester en wethouders komt dit door de looptijd en onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen. 

door Agnes Corbeij

In de zomer werd al duidelijk dat eigenaar Altera plannen heeft om het noordelijke deel van Het Rond te transformeren, waarschijnlijk voor woningbouw. Daarop wordt aangestuurd, waardoor het zuidelijke deel van Het Rond een nieuwe impuls krijgt en het noordelijke deel leegloopt. De leegstaande panden zouden een tijdelijke invulling krijgen, zo stellen de eigenaar en ook de gemeente. 

BEZWAREN Dat is echter nog niet zo makkelijk. SGP, ITH en VVD stelden vragen over de leegstand en het college antwoordde dat de visie voor de lange termijn er in 2023 gaat komen. In de tussentijd wordt gezocht naar korte termijn oplossingen. Daar stuit men op praktische bezwaren, zo zegt het college in de beantwoording van de vragen. 

,,In recent overleg heeft Altera Vastgoed aangegeven open te staan voor tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed. Echter blijken er in de praktijk veel drempels te zijn om dit te realiseren. Looptijd en onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen zijn hier mede debet aan. Zowel voor de eigenaar als voor de geïnteresseerde ondernemer.”

INVESTERINGEN Ook geld speelt uiteraard een rol. ,,Maar ook de dure investeringen die voor de tijdelijkheid moeten worden gedaan, in de veelal casco panden maken het lastig. We blijven echter met Altera naar mogelijkheden en (tussen)oplossingen zoeken.” Inzet voor de gemeente is een ‘bredere, gezonde mix van functies in het centrum, met ruimte voor lokaal ondernemerschap’.      

advertentie
advertentie