Matthijs Monster, voorzitter van Stichting Atletiek Houten, staat letterlijk en figuurlijk  al in de startblokken.
Matthijs Monster, voorzitter van Stichting Atletiek Houten, staat letterlijk en figuurlijk al in de startblokken. Richard Thoolen

Houten dicht bij eigen atletiekbaan

Atletiek

HOUTEN Na een aanloop van 5 jaar is Houten dicht bij de totstandkoming van een eigen atletiekbaan gekomen. Als de gemeenteraad in januari goedkeuring verleent aan het voorstel kunnen in de zomer van 2022 al de eerste baantjes getrokken worden.  

door Richard Thoolen Beoefenaren van de atletieksport in Houten zijn voor het grootste deel aangewezen op faciliteiten en verenigingen die zich buiten Houten bevinden. Velen zijn lid van de vereniging Hellas te Utrecht waar ze als Hellas Houten bekend staan. Voor de jeugd tot 16 jaar zijn er trainingsmogelijkheden gecreëerd in de marge van de voetbalvelden van SV Houten. Hoewel men blij is met deze faciliteiten beantwoorden ze niet aan de eisen die men aan een professionele atletieksport stelt. Al jaren wordt daarom de behoefte onderkent aan betere atletiek faciliteiten.

STICHTING Vijf jaar geleden werd er een werkgroep opgericht om de mogelijkheden voor atletiek faciliteiten binnen Houten te onderzoeken. Dat het inwoneraantal (ca 50.000) dit zou rechtvaardigen bleek wel toen onderzoek uitwees dat 80% van vergelijkbare gemeentes over eigen atletiekverenigingen met faciliteiten beschikt. Ook werden er twee locaties onderkent waar een professionele atletiekbaan zou kunnen worden aangelegd: Park Schoneveld en De Meerpaal. Om de plannen verder te kunnen concretiseren werd op aanraden van de gemeente Stichting Atletiek Houten opgericht waarvoor Matthijs Monster als voorzitter werd aangesteld.

IDEAAL
Het ideaal van Stichting Atletiek Houten is een eigen 400-meterbaan met allerhande faciliteiten om alle atletiekonderdelen op professioneel niveau te kunnen beoefenen. Monster: ,,Al spoedig bleek dat we het benodigde budget om die atletiekfaciliteiten aan te leggen, meer dan €600.000 niet bij elkaar konden krijgen. We kwamen voor een dilemma te staan: In de praktijk zouden we veel meer leden nodig hebben om die investering te kunnen rechtvaardigen, maar om nieuwe leden aan te trekken zouden we veel betere faciliteiten nodig hebben. Zonder ons ideaal op te geven kwamen we tot een haalbare tussenoplossing.”

We hebben onze focus gelegd bij wat op dit moment praktisch haalbaar is

TUSSENSTAP Monster: ,,We hebben onze focus gelegd bij wat op dit moment praktisch haalbaar is. Hoe we tegen minimale kosten zoveel mogelijk faciliteiten tot stand kunnen brengen. Dat bracht onze keuze op de Meerpaal. Aldaar bevindt zich een handbalveldje dat in onbruik is geraakt en dat zich relatief eenvoudig laat omvormen tot atletiek accommodatie. De grond heeft al een sportbestemming en de ondergrond is al geschikt om de voor ons benodigde voorzieningen op aan te brengen. De 400-meter baan laat nog op zich wachten, maar wel zijn een 60-meter sprintbaan, een verspring bak, hoogspring faciliteiten en voorzieningen voor kogelstoten en speerwerpen in het plan opgenomen. Ander voordeel van de Meerpaal is dat het beschikt over goede parkeergelegenheid en een gezellige kantine.”

VOLGENDE HORDE Monster vervolgt: ,,We zijn verheugd over de samenwerking met een aantal organisaties waardoor er een voor nu praktisch uitvoerbaar plan tot stand gekomen is. Samen met de gemeente, Sportpunt Houten, het Sportfonds, stichting Leef in Beweging, de reeds op de Meerpaal gevestigde sportverenigingen en talloze vrijwilligers is er een realistisch plan tot stand gekomen. Binnen dit plan is zowel de aanleg als de exploitatie van de atletiekbaan voorzien. Volgens plan zal de gemeente eigenaar van de faciliteiten worden en zijn Burgemeester en wethouders bereid een bedrag van €155.000 te investeren. Als de Raad hier in januari mee in kan stemmen is de volgende stap gezet.”                    

LAATSTE HORDE ,,Nadat de gemeenteraad ingestemd heeft met het plan zal er een aanbestedingsprocedure gestart worden. Wanneer we er in slagen om snel een geschikte aannemer te vinden die het geheel binnen het gestelde budget tot stand kan brengen schatten we in dat de atletiekbaan binnen enkele maanden tot stand gebracht kan worden. Wanneer alles volgens plan verloopt kan de atletiekbaan nog voor de zomer feestelijk worden geopend”, aldus de voorzitter.

GROEI ,,We leggen de atletiekbaan niet alleen voor onszelf aan, maar stellen deze beschikbaar aan een ieder die daar ook gebruik van zou willen maken. We denken hierbij bij voorbeeld aan fysiotherapie en revalidatie, maar ook aan andere sportclubs die een deel van hun training hier zouden kunnen verrichten. Verder hopen we dat we een aantrekkingskracht zullen hebben op de grote loopcommunity van Houten en we vele nieuwe leden en trainers mogen verwelkomen. We streven naar groei en samenwerking en wie weet, zijn we binnen afzienbare tijd in staat alsnog een 400-meter baan te realiseren. Dan kunnen we de stap maken van het bieden van trainingsfaciliteiten naar wedstrijdfaciliteiten”, besluit Monster.

advertentie