De initiatiefnemers van het Ondernemersfonds in 2019: David Jimmink en Jan de Jong
De initiatiefnemers van het Ondernemersfonds in 2019: David Jimmink en Jan de Jong Archief BDU / Martin Monkel

Houten krijgt een Ondernemersfonds

21 februari 2022 om 11:41 Zakelijk

HOUTEN De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 15 februari ingestemd met de oprichting van een Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds moet een structurele financiële positie bieden voor het bedrijfsleven om activiteiten en maatregelen in gang te zetten die anders niet georganiseerd zouden kunnen worden. Met ingang van 1 januari 2023 moet het Ondernemersfonds een feit zijn.

Annette Stolk –de Vries

Ruim twee jaar geleden was het initiatiefvoorstel voor de oprichting van dit fonds als eens in de gemeenteraad aan de orde geweest. Wijlen raadslid Jan de Jong (CDA) en David Jimmink (Groenlinks) waren destijds de indieners. Het lukte toen niet om het voorstel door de raad te loodsen, omdat er bij de gemeenteraadsleden teveel vragen onbeantwoord bleven. De initiatief nemende ondernemers hebben vervolgens de openstaande vragen verder uitgewerkt. Jimmink nam het politieke gedeelte verder ter hand met het positieve resultaat tot gevolg.

FINANCIERING Jimmink: ,,Het bijzondere is dat dit een initiatief is vanuit de ondernemers zelf. Daardoor hebben we te maken met een geweldig groot draagvlak.” Het Ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers en wordt gefinancierd doordat de gemeente bovenop de Onroerende Zaken Belasting (OZB) voor niet-woningen een vast bedrag per €100.000, - WOZ-waarde gaat innen. De gemeente keert de opbrengst uit aan Stichting Ondernemersfonds Houten.

BESTEDEN De gemeente gaat zich niet bemoeien met de besteding van het geld. Ondernemers gaan gezamenlijk bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan achterstallig onderhoud van een bedrijventerrein of de promotie van een winkelcentrum. Jimmink: ,,De ervaring leert dat een dergelijk fonds gaandeweg leidt tot een boost voor de bedrijvigheid en gezelligheid van een woonplaats. Er zullen meer activiteiten georganiseerd gaan worden. Er is straks geld beschikbaar en de ondernemers kunnen dan zelf goede plannen bedenken. Dat is een geweldige verbetering.”

DRAAGVLAK Door vele gesprekken te voeren te voeren heeft de initiatiefgroep van Ondernemend Houten gezorgd voor veel draagvlak bij de Houtense Ondernemingsverenigingen. Zo doen onder anderen Industrieel Kontakt Houten (IKH), Stichting Bedrijfsbeveiliging Houten (SBBH), winkeliersverenigingen uit het Oude Dorp, Het Rond en Castellum, de Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK) en Stichting Promotie Eiland van Schalkwijk mee. Ook organisaties uit de cultuur-, sport-, onderwijs- en zorgsector hebben positief gereageerd.

SUCCES Jimmink:,,We hebben er met elkaar veel tijd en energie ingestoken. Mannen als Bram Alblas, Joost Uytewaal en Peter de Rooy hebben geweldig werk verricht. Het is prachtig dat dit fonds er na ruim twee jaar toch is gekomen. Ook als nagedachtenis aan Jan de Jong. De man is in ons hart gaan zitten. Hij heeft in 2019 met heel passie het Ondernemersfonds verdedigd. Dat het nu alsnog is gelukt is geweldig.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie