De kandidaten van de SGP
De kandidaten van de SGP Metje Fotografie

Verjonging, ervaring en alle kernen op kandidatenlijst SGP-Houten

23 december 2021 om 11:30 Politiek

HOUTEN SGP-Houten gaat de verkiezingen in met een lijst vol ervaring, jong talent en brede expertise uit de Houtense samenleving. Bovendien heeft SGP-Houten maar liefst zeven kandidaten uit één van de kleine kernen in het buitengebied: Tull en ’t Waal, ’t Goy en Schalkwijk. 

Wouter van den Berg is voor de tweede keer lijsttrekker en nummer 1 op de lijst. Wouter is naast een goed debater ook een echte verbinder. Hij staat midden in de samenleving en heeft een duidelijke visie op Houten en oog voor onze inwoners. Hij vertaalt dat ook naar zijn politieke inbreng in de raad, met veel aandacht voor draagvlak, ruimtelijke ordening en de Houtense samenleving.

Op nummer 2 staat de achttienjarige Lauren Zwemer. Lauren is biologiestudent en politiek zeer betrokken. Hij woont al lang in Houten en heeft als jongere veel affiniteit met thema’s die jongeren raken, zoals de woningmarkt en duurzaamheid. Ook is hij betrokken op sociale thema’s zoals pleegzorg en jeugdzorg.

Op plek 3 staat echte Houtenaar Gijs van Leeuwen. Vele jaren heeft hij vanuit de gemeenteraad actief bijgedragen aan de opbouw van het mooie Houten, van een dorp met 5000 inwoners naar een gemeente met 50000 inwoners. Veel Houtenaren kennen hem bijvoorbeeld van z’n jarenlange column in ’t Groentje, of de leus ‘Wees wijs, stem Gijs’.

COMMISSIELEDEN Ook de huidige commissieleden hebben een plek op de kieslijst. Wim Osnabrugge uit Tull en ’t Waal staat op nummer 4. Mark Prins, de financiële expert van SGP-Houten, staat op plek 5. En Anne Prins-Van den Bergh, met resultaatgerichte inbreng in de fractie, staat op nummer 14 van de kieslijst.

BOUW MEE! SGP-Houten dient het algemeen belang vanuit een christelijk perspectief. We staan voor een financieel gezonde gemeente, waar het goed en prettig wonen, werken en verblijven is. Waar ondernemers de ruimte krijgen, waar inwoners zich veilig en gehoord voelen en waar we vorm en inhoud willen geven aan de samen-leving. In het bijzonder willen we inzetten op bouwen voor onze inwoners op een manier die bij Houten past. Deze inzet ondersteunen we met ons verkiezingsmotto: Bouw mee!

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie