Impressie van het bouwplan.
Impressie van het bouwplan. DBV

22 nieuwbouwhuizen in Schalkwijk

9 november 2022 om 15:02 Wonen

HOUTEN Op het terrein van de voormalig veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk komen 22 grondgebonden woningen. De Bunte Vastgoed heeft hiervoor vergevorderde plannen klaarliggen. Omwonenden zijn aan de hand van vier bijeenkomsten al in de plannen meegenomen.

Annette Stolk-de Vries

Twee jaar geleden kocht De Bunte Vastgoed het voormalige veevoederbedrijf. ,,We willen de overlast die de veevoederfabriek geeft beëindigen en op het terrein 22 woningen bouwen”, aldus Daan Verweij, projectmanager bij De Bunte Vastgoed. Samen met de gemeente Houten en omwonenden heeft het bedrijf een plan gemaakt voor de bouw van deze nieuwe woningen. Verweij: ,,In vier bijeenkomsten hebben we de buurt om input gevraagd. Dit heeft tot een bouwplan geleid waar veel draagvlak voor bestaat.”

WOONBEHOEFTE Wethouder Wouter van den Berg toonde zich verheugd over de nieuwbouwplannen. ,,Dit plan voorziet voor een deel weer in de woonbehoefte van Schalkwijk.” Afbraakkosten van de fabriek, bodemvervuiling en asbestsanering zorgen voor hoge aanloopkosten. Van den Berg: ,,Toch hebben we met de bouwer kunnen afspreken dat drie woningen maximaal 400.000 euro gaan kosten.” Het plan bestaat verder uit vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en een aantal comfortwoningen die bedoeld zijn voor bepaalde doelgroepen.

VERLEDEN Het ontwerp van diverse woningen zijn een knipoog naar het verleden van het gebied. Zo is er een verwijzing naar een molen die ooit in de nabijheid van het terrein heeft gestaan, een voormalige schuur en naar het industriële erfgoed. Ook wordt er rekening gehouden met de huidige aanwezigheid van vleermuizen. Hiervoor worden tijdens de bouw tijdelijke voorzieningen gemaakt in de hoop dat de vleermuizen later weer een voor hen gecreëerde plek in de nok van een nieuwbouwhuis vinden.

Afhankelijk van eventuele zienswijzen kan het plan in het eerste kwartaal van 2023 ter goedkeuring naar het college van B&W.

advertentie
advertentie