De ondertekening.
De ondertekening. Provincie Utrecht

Aanleg nieuwe doorfietsroute USP - Veenendaal gaat van start

25 februari 2022 om 08:30 Verkeer en vervoer

BUNNIK De doorfietsroute Utrecht Science Park (USP) - Veenendaal, genaamd Via Regia, is weer een stap dichterbij. Met het ondertekenen van de samenwerkings- en realisatieovereenkomst spreken de provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht en de betrokken gemeenten Utrecht, de Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal af om van start te gaan met de realisatie van deze fietsverbinding: een van de negen doorfietsroutes die de provincie gaat aanleggen. De betrokken partijen geven hiermee het startsein voor de aanleg van deze 30 kilometer lange doorfietsroute en voor de benodigde vergunnings- en aanbestedingsprocedures. De geplande opening van de doorfietsroute is eind 2024.   

Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht, benadrukt het belang van de verbinding voor de provincie vroeger en nu. ,,Een deel van de fietsverbinding van Utrecht Science Park naar Veenendaal maakt deel uit van de eeuwenoude handels- en pelgrimsroute van Utrecht naar Keulen, genaamd de Via Regia. De Via Regia was zeker al in de 10e eeuw een belangrijke verbinding. Het belang van deze route wordt opnieuw zichtbaar met deze doorfietsroute. Zo komt een deel van onze geschiedenis weer tot leven.”

ROUTE  Met deze fietsverbinding willen provincie, Universiteit Utrecht en de gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. De Via Regia loopt tot en met het USP, dat vrijwel volledig in eigendom is van de Universiteit Utrecht. Ruut van Rossen – vertegenwoordiger van het grondeigendom – vertelt: ,,Het Utrecht Science Park is een hele drukke bestemming met vooral tijdens de spits grote belasting op wegen, openbaar vervoer en fietsroutes. De Via Regia is een hele welkome toevoeging aan het netwerk om meer pendelaars vanuit de regio te verleiden om de fiets te kiezen om comfortabel naar het gebied te komen.” 

SAMENWERKING  Hoe kort of lang je fietstocht ook is; met de doorfietsroute USP - Veenendaal fiets je vlot, veilig en comfortabel door de regio Utrecht. Het streven hierbij is om te voldoen aan de kwaliteitseisen die landelijk zijn opgesteld voor doorfietsroutes. De Via Regia wijkt op een aantal delen van de route af van de kwaliteitseisen. Zo is er voor de Dorpsstraat in Doorn ten oosten van het kruispunt met de N227 nog geen goede oplossing gevonden om fietsers meer ruimte te geven. Al met al vinden betrokken partijen de te behalen verbeteringen voor fietsers de investering waard. De gemeente Bunnik heeft meer tijd gevraagd om met alle belanghebbenden uit de samenleving het benodigde proces te doorlopen, en hoopt op een later moment alsnog aan te sluiten. In alle gemeenten blijven belanghebbenden, zoals omwonenden, scholen en aanliggende bedrijven en andere partijen, zoals de Fietsersbond en natuur- en milieuorganisaties, het komende jaar bij de verdere uitwerking van het ontwerp betrokken om tot het beste definitieve ontwerp te komen. 

VEILIG FIETSEN Bij aandacht voor de fiets hoort aandacht voor veilige en comfortabele fietsroutes. Daarin speelt het regionale fietsnetwerk (circa 1500 km) in de provincie Utrecht een grote rol. Een belangrijk onderdeel van het regionale fietsnetwerk zijn de doorfietsroutes (verwachte km’s: circa 150). In totaal zijn er nu zeven intentie- en vijf uitvoeringsovereenkomsten voor de realisatie van doorfietsroutes getekend en is de uitvoer van doorfietsroute Amersfoort-Utrecht, Amersfoort-Bunschoten, Woerden – Utrecht en Utrecht - IJsselstein al gestart. 

Op doorfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De doorfietsroutes zijn voor alle fietsers, dus er hoeft niet persé snel gefietst te worden. Om de doorfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt of beton. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers vlot, veilig en comfortabel doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en OV-knooppunten per fiets nog beter bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om vaker, en ook voor woon-werkverkeer, de fiets te nemen, aldus de provincie. 

Meer informatie via www.provincie-utrecht.nl/doorfietsroutes

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie