Wethouder Sander Bos in gesprek met omwonenden
Wethouder Sander Bos in gesprek met omwonenden Annette Stolk - de Vries

Plan voor opvang van asielzoekers in Houten terug naar de tekentafel, een reconstructie

1 december 2023 om 11:00 Politiek

HOUTEN Het college van burgemeester en wethouders trekt het raadsvoorstel tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties in. Daarmee gaat het voorstel niet naar de debatraad  van 12 december zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dit werd donderdagavond besloten in het RondeTafelGesprek (RTG) met de gemeenteraad.

door Annette Stolk – de Vries

Het college kwam bij monde van wethouder Sander Bos tot deze conclusie nadat duidelijk was geworden dat veel partijen een pas op de plaats willen maken zodat het plan beter uitgewerkt kan worden en verbeteringen kunnen worden aangebracht. Er zijn nog te veel zorgen en vragen over thema’s als veiligheid, aantallen en financiering. Het plan zorgde de afgelopen tijd voor veel onrust en emoties binnen de Houtense gemeenschap. De raad verzocht daarom het college een pas op de plaats te maken om verbeteringen in het plan aan te brengen en zorg te dragen voor meer draagvlak.

31 OKTOBER

Wethouder Sander Bos maakte op 31 oktober de plannen bekend voor de opvang van 150 spoedzoekers, 175 asielzoekers en drie maatschappelijke organisaties aan de Binnendijk/Rietdijk in Houten-Oost. Op die dinsdagavond viel bij direct omwonenden ook een informatiebrief van de gemeente op de deurmat. Drie informatieavonden waren door de gemeente gepland: maandag 6 november voor direct omwonenden, maandag 13 november voor gebruikers van de Kruisboog en maandag 20 november voor omwonenden en andere belangstellenden.

6 NOVEMBER

De eerste informatieavond verloopt voor de gemeente niet zoals bedacht. Wethouder Bos zei hier tijdens de RTG van donderdagavond 30 november over: ,,Deze bijeenkomst verliep niet zoals gewenst. Het voorstel voor de opvang landde bij direct omwonenden als een plan dat er moest komen. We hadden meer met open vizier het gesprek in de buurt moeten aangaan.” De avond leidde tot het oprichten van een bewonerscommissie Houten-Oost. In de dagen die volgen wordt een petitie gestart en 12.500 flyers in Houten verspreid. Hierin wordt gesproken van een AZC-dorp in het weiland in Houten-Oost. Een beeldvorming die in de rest van de discussies leidend wordt. De gemeente is vanaf dat moment de regie kwijt.

27 NOVEMBER

Meer dan 700 mensen bezoeken de laatste informatieavond die soms in een grimmige sfeer verloopt. Binnen en buiten de Lichtboog is politie zichtbaar aanwezig. Het is duidelijk dat er bij veel inwoners van Houten grote bezorgdheid heerst ten aanzien van de veiligheid, het aantal asielzoekers en de beoogde locatie.

28 NOVEMBER

Tijdens de RTG spreken voor- en tegenstanders van het plan in, 23 mensen in totaal. De bijdragen van tegenstanders zijn soms zeer emotioneel, voorstanders delen juist de goede ervaringen die zij met opvang van asielzoekers hebben. Onder de insprekers is ook Dick Looyé, bestuurder van Het Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. De school staat pal naast de beoogde locatie. Hij vertelt dat een groot aantal ouders overweegt hun kinderen van school te halen als de opvang van asielzoekers daadwerkelijk op die plek plaats gaat vinden. Ouders van leerlingen uit groep 8 die zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe school voor hun kind dreigen ook weg te blijven. Het gaat volgens Looyé om tientallen.

30 NOVEMBER

Op deze RTG zijn geen insprekers, maar is een gesprek tussen gemeenteraad en het college. Wethouder Sander Bos en burgemeester Isabella (portefeuillehouder veiligheid) zijn aanwezig om vragen van gemeenteraadsleden te beantwoorden. Onder voorzitterschap van Robert Pelleboer worden de vragen thematisch behandeld. Daarbij is veel aandacht voor de manier waarop de communicatie door de gemeente heeft plaatsgevonden. Marije Werelds (D66) stelde vast dat de actiegroep in het gat is gesprongen door veel meer wijken te informeren dan de gemeente aanvankelijk had gedaan. Agna van Rees (ChristenUnie) wilde van de wethouder weten of hij een persoonlijk gesprek met omwonenden had overwogen en Eef Stiekema (VVD) vroeg zich af hoe de commotie voorkomen had kunnen worden. ,,Hoe krijgt de wethouder de regie weer terug?”, was een vraag van Marian Aanen (NatúúrlijkHouten) en Axel Eerdman (HA!) wilde weten hoe het vertrouwen van bewoners weer teruggewonnen kan worden.

BEELD 

Wethouder Bos gaf toe dat het niet lukte de beeldvorming van een AZC dorp weg te nemen. ,,Het beeld van een overzichtelijk woonproject met naast de opvang van 175 asielzoekers ook een woonlocatie van 150 spoedzoekers met kansen voor Houtense jongeren en starters en plek voor onze drie maatschappelijke organisaties zijn we kwijtgeraakt. We hadden de regie niet meer in handen. ”

VEILIGHEID

Burgemeester Isabella zei het gevoel van onveiligheid goed gehoord te hebben. ,,Het is een gezamenlijke opgave voor de gemeente, omwonenden en nieuwkomers om dat gevoel van onveiligheid weg te nemen. Daarvoor is een goed veiligheidsplan nodig dat wij graag samen met een klankbordgroep willen opstellen.” Hij deelde de ervaring van zijn collega van gemeente Vijfheerenlanden. Daar is inmiddels een vergelijkbare opvang waar in het begin extra beveiliging was ingezet. Dat bleek al na twee maanden niet meer nodig te zijn.

STATEMENTS 

Aan het einde van de RTG was het duidelijk dat er ten aanzien van het raadsvoorstel nog veel zorgen en bezwaren leefden bij de politieke partijen. Een ruime meerderheid van de Raad verzocht het college pas op de plaats te maken en het raadsvoorstel in te trekken. Men riep het college op terug te gaan naar de tekentafel, zodat verbeteringen aangebracht kunnen worden door goed met inwoners in gesprek te gaan en op die manier te zorgen voor een beter plan en meer draagvlak. Willem Zandbergen (ITH): ,,We moeten de zorgen en bezwaren serieus nemen.” Anneke Dubbink (PvdA): ,,Er zijn nog veel aandachtspunten, het college moet eerst in regie komen voor een juiste boodschap.” Willy Boersma (CDA): ,,Nog te veel zorgen en vragen”. Pascal Ooms (SGP): ,,Gemeente is regie kwijt, besluitvorming nu eerst stoppen”. Eef Stiekema (VVD): ,,Nu nog te vroeg om besluit te nemen.” Marian Aanen (NatúúrlijkHouten): ,,Even stapje terug doen om samenleving beter te betrekken”. Jane Lobbrecht (GroenLinks): ,,Goed om tijd te nemen om verbeteringen aan te brengen.” Axel Eerdman (HA!): ,,Begrijpen weerstand. Het is tijd voor een beter plan”.

Marije Werelds (D66) stelde voor wel met het raadsvoorstel door te gaan en knelpunten verder uit te werken. ,,We zijn bezorgd dat uitstel tot afstel zal leiden. We willen graag jongeren en asielzoekers een woning geven.” Agna van Rees (ChristenUnie) wilde ook graag verder gaan met het raadsvoorstel en tijdens de debatraad met amendementen verbeteringen aanbrengen.

SCHORSING

Het college had een kleine schorsing nodig om tot het besluit te komen het raadsvoorstel in te trekken. Wethouder Bos: ,,Het is duidelijk dat een duidelijke meerderheid van de raad nog te veel zorgen en vragen heeft over het voorliggende plan.” Hij beloofde met een raadsinformatiebrief te komen waarin zal worden weergegeven hoe nu verder te gaan. Hij kon nog niet aangeven op welke termijn de raad deze brief tegemoet kan zien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie