Informateur Fred Teeven doet verslag over de voortgang van de coalitiebesprekingen. Ditmaal vanuit de Wiese in Schalkwijk.
Informateur Fred Teeven doet verslag over de voortgang van de coalitiebesprekingen. Ditmaal vanuit de Wiese in Schalkwijk. Annette Stolk - de Vries

Teeven ziet voldoende basis tussen ITH en D66 om coalitiegesprekken voort te zetten

Politiek

HOUTEN In zijn zoektocht naar een zo breed mogelijk gedragen coalitie sprak informateur Fred Teeven in zijn eerste ronde van gesprekken afgelopen woensdag en donderdag met de twee grootste partijen: Inwonerspartij Toekomst Houten en D66. Volgens hem is er voldoende basis tussen deze partijen om de gesprekken voort te zetten.

Annette Stolk – de Vries

Teeven sprak van zeer constructieve, open en stevige gesprekken tussen deze partijen die soms confronterend van aard waren. Hete hangijzers als woningbouw en duurzaamheid, in het bijzonder Windpark Goyerbrug, passeerden de revue. Maar ook zaken als cultuur binnen de gemeenteraad, onderling respect, omgang met de oppositie en gemeentelijke financiën werden besproken. Al met al ziet de informateur voldoende basis om met ITH en D66 en andere partijen de gesprekken voort te zetten.

TWEEDE RONDE Deze twee ronde van gesprekken begint aanstaande maandag. Teeven zal dan spreken met NatúúrlijkHouten en de VVD. Dinsdag staat ook als gespreksdag genoteerd. Met wie de informateur dan om tafel zal zitten is afhankelijk van het verloop van de gesprekken van de dag ervoor. Voor het vormen van een zo breed mogelijk gedragen coalitie zijn zes partijen nadrukkelijk in beeld. Naast ITH en D66 zijn dit: Natúúrlijk Houten, VVD, SGP en het CDA. Op de achtergrond blijft echter ook de PvdA als zevende partij nog in beeld.

REFLECTIE Hoofdrolspelers Willem Zandbergen (ITH) en Marcel van Gooswilligen (D66) gaven desgevraagd een korte reflectie op de gesprekken van de afgelopen dagen. Zandbergen: ,,Wij zien het als een democratische opgave om met de eerste en tweede partij na de verkiezingen tot een goede samenwerking te komen. In de gesprekken zijn alle belangrijke dossiers de revue gepasseerd en daarbij zijn geen onoverkomelijke hobbels aan de orde gekomen.” Van Gooswilligen sprak zijn waardering uit over Teeven. ,,We zien dat de informateur veel onderzoekt doet om zelf een goed beeld van de materie te vormen. Wij streven ernaar om denkkracht te mobiliseren om het goede te realiseren. Stap voor stap, waarbij het soms makkelijk gaat en soms wat moeilijker.”

Donderdagavond 28 april om 21.00 uur zal Teeven in de raadszaal verslag doen van de gesprekken die maandag en dinsdag hebben plaatsvinden.

advertentie