Willem Zandbergen (ITH) zit in de raadszaal de duidingsbijeenkomst over de verkiezingen voor.
Willem Zandbergen (ITH) zit in de raadszaal de duidingsbijeenkomst over de verkiezingen voor. Annette Stolk-de Vries

ITH wil eendracht in samenleving Houten terugbrengen

20 maart 2022 om 13:16 Overig

HOUTEN ,,Wij willen de eendracht in de Houtense samenleving terugbrengen met de blik gericht op de toekomst.’’ Dit zei Willem Zandbergen afgelopen zaterdag tijdens de openbare duidingsbijeenkomst uitslag verkiezingen. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is met acht zetels de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Als partijleider van de grootste partij neemt Zandbergen nu het voortouw bij het vormen van een nieuwe coalitie en een nieuw college.  

door Annette Stolk – de Vries

Aan de hand van verdiepende verkenningsgesprekken wil Zandbergen met alle overige negen politieke partijen in gesprek. Hij bedankte alle betrokken partijen voor hun inzet en bijdrage aan democratie. ,,De politieke verschillen zijn voldoende aan het licht gekomen. Allen die hier zitten hebben het beste voor met Houten. Dat is ons vertrekpunt.’’ Als onderdeel van de formatie wil Zandbergen bovendien in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties.

De politieke verschillen zijn voldoende aan het licht gekomen. Allen die hier zitten hebben het beste voor met Houten. Dat is ons vertrekpunt

DRAAGVLAK Het streven van Zandbergen is om het formatieproces zodanig in te steken dat het zoveel mogelijk gedragen wordt door alle partijen. Hiertoe zal hij samen met partijgenoot Mark Honkoop optreden als verkenners. Zandbergen: ,,Ik streef naar een proces met zoveel mogelijk draagvlak. Of hierbij wel of niet een informateur aangesteld moet worden en zo ja, uit welke hoek, zal uit de individuele gesprekken met de partijen moeten blijken.’’

RUIME MEERDERHEID D66 is met vier zetels en 3186 ontvangen stemmen de tweede partij in de gemeenteraad geworden. Lijsttrekker Marcel van Gooswilligen is van mening dat een nieuw gemeentebestuur recht moet doen aan de uitslag van de verkiezingen en gevormd moet worden met een ruime meerderheid van tenminste 18 van de 31 zetels. ,,Dit zou kunnen door een coalitie te vormen met de vier grootste partijen: ITH, D66, GroenLinks en Natúúrlijk Houten.’’

BALANS Hilde de Groot (GroenLinks) ziet in de uitslag een balans tussen inwonerspartijen en duurzame partijen. Ze staat open voor een gesprek over de toekomst. ,,De passie voor Houten is wat ons bindt.” Die mening is ook Marian Aanen van Natúúrlijk Houten toegedaan. ,,De verliezende partijen vertegenwoordigen ook inwoners, die moeten we series blijven nemen. We sluiten niemand uit en willen toetreden tot een college.” Aanen haar nieuw opgerichte partij won vanuit het niets maar liefst vier zetels, een prestatie van formaat.

TELEURSTELLING Eef Stiekema (VVD) sprak van een verkiezingsuitslag die tegenviel, hoewel hij zich geen grote verliezer voelde. ,,We kwamen 40 stemmen tekort voor zetelbehoud. Ons past nu echter wel bescheidenheid.’’ Zijn partij ging van vier naar drie zetels. Ook voor het CDA was de uitkomst van de verkiezingen teleurstellend. Robert Pelleboer: ,,Het inleveren van een zetel doet pijn. De acht zetels voor ITH geeft die partij een stevige bestuurlijke verantwoordelijkheid.  Wij horen graag wat ITH te bieden heeft, maar wij kunnen ook in de oppositie een fris en stevig geluid laten horen.’’

AFSPIEGELING De SGP van Wouter van den Berg behaalde deze verkiezingen meer stemmen dan ooit tevoren. Hij noemde de verkiezingsuitslag een afspiegeling van de Ruimtelijke Koers. Van den Berg: ,,Het is tijd voor iets nieuws. ITH, Natúúrlijk Houten en de SGP moeten samen op zoek naar een vierde partij.’’

 De partijen van Agna van Rees (ChristenUnie), Anneke Dubbink (PvdA) en Axel Eerdman (HoutenAnders!) behaalden allen slechts 1 zetel. 

Van Rees liet weten een constructieve en creatieve bijdrage te willen leveren aan een nieuw bestuur. 

Dubbink ziet geen rol voor haar partij weggelegd in een nieuwe coalitie. ,,Wij willen eerst werken aan herstel van vertrouwen. We zullen ons constructief, kritisch opstellen richting een nieuw college.’’

 Eerdman is van mening dat zijn partij bescheidenheid past.

COMPLEX Zandbergen voorziet dat de formatie wel enige tijd in beslag zal nemen. ,,We hebben een complexe puzzel te leggen. We gaan op zoek naar waar de overeenkomsten en de tegenstellingen liggen. Daarbij willen we nadrukkelijk een grotere groep verkennen dan alleen een ‘motorblok’. We streven ernaar de inhoudelijke punten te blijven adresseren en willen daarbij alle partijen meenemen in het proces. Ook als deze maar 1 zetel hebben.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie