De Vijfwal, groen in de bebouwde kom
De Vijfwal, groen in de bebouwde kom Archief BDUMedia/TS

Houten gaat meedoen aan challenge Groene Stad

Politiek

HOUTEN De gemeente gaat meedoen aan de challenge Groene Stad. Dat is in de gemeenteraadsvergadering van 23 november besloten. De motie die hierover werd ingediend door SGP, ITH en Groep Aanen werd unaniem door de raad overgenomen. 

Annette Stolk – de Vries

Indieners van de motie zijn van mening dat Houten een groene leefomgeving belangrijk vindt en dit bijdraagt aan het (sociale) welbevinden van haar inwoners en een groene uitstraling van de gemeente. De overige raadsleden delen dus deze mening. De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-onderzoek inzicht in de huidige hoeveelheid groen en mogelijkheden voor meer groen in de bebouwde kom. Al vijftig andere gemeenten doen mee aan deze uitdaging. 

ONKRUIDBESTRIJDING Onkruid bestrijding op verharding stond tevens op de agenda van de raadsvergadering. De gemeente ontving vorig jaar ruim 100 klachten over dit onderwerp. Inwoners klaagden vooral over randen van parkeerplaatsen, boomspiegels en niet belopen trottoirgedeelten. Desondanks stemde een meerderheid van de raad in met het raadsvoorstel om de norm voor het beeldkwaliteitsniveau in woon –en groengebieden en bedrijventerreinen te verlagen naar minimaal een C-niveau. Het gewenst B-niveau, zoals wordt omschreven in het beleidskader Openbare Ruimte, wordt al jarenlang niet gehaald. Oorzaak is dat de gemeente al enkele jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. De benodigde €300.000, - aan extra middelen om aan het gewenste B-niveau te voldoen is niet beschikbaar binnen de begroting.

KERNTAAK Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dus in met het verlagen van het niveau van onkruidbestrijding, ondanks pogingen van Wouter van den Berg (SGP) die namens Groep Aanen en ITH een amendement indiende in een poging de overige leden van de raad nog op andere gedachten te brengen. Hij noemde groenonderhoud een kerntaak van de gemeente, ondanks het feit dat 49% van de Houtenaren heeft aangegeven mee te willen helpen. ,,We vinden het belangrijk dat Houten er verzorgd uitziet. Verrommeling kan leiden tot gevaarlijke situaties en sociale onveiligheid.” Een motie onder aanvoering van GroenLinks om als gemeente een actieve coördinerende rol op zich te nemen in het begeleiden van aanvullende (vrijwillige) onkruidbestrijding werd unaniem aangenomen. 

advertentie
advertentie