Natúúrlijk Houten: nieuwe lokale partij gaat voor tenminste vier zetels bij komende gemeenteraadsverkiezing

30 nov, 07:35 Politiek
Annette Stolk-de Vries
Marian Aanen en Raymund Peters, mede initiatiefnemers Natúúrlijk Houten
Marian Aanen en Raymund Peters, mede initiatiefnemers Natúúrlijk Houten

HOUTEN Het is precies een jaar geleden dat Marian Aanen, uit onvrede met het standpunt over de Ruimtelijke Koers, de raadsfractie van het CDA verliet. Als Groep Aanen ging zij binnen de gemeenteraad van Houten alleen verder. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het vooruitzicht is zij één van de initiatiefnemers van de nieuwe politieke partij: Natúúrlijk Houten. 

Zaterdag 20 november jl. was de oprichtingsvergadering van deze nieuwe partij. De afgelopen maanden is gewerkt aan de benoeming van een bestuur en een kandidatencommissie. Aanen:,,We hebben de ambitie om de grootste ledenpartij van Houten te worden.” 

Waarom de naam Natúúrlijk Houten? ,,Bij ons staat natuur voorop”, legt Aanen uit. ,,De trema’s op de ú symboliseren respect voor mens en natuur. We zijn trots op Houten. In ons logo tref je een gouden randje aan waarmee we aangeven zuinig te zijn op Houten en met name het Houtense karakter.” 

Waar staat de partij voor? Aanen: ,,Natúúrlijk Houten staat voor leefbaarheid en het behoud van het Houtense karakter. We willen een goede samenleving vormen met voldoende ruimte om..