Oprichter Marian Aanen en bestuursvoorzitter Hans Brüning geven een toelichting op het ontstaan, de doelen en de standpunten van NatúúrlijkHouten.
Oprichter Marian Aanen en bestuursvoorzitter Hans Brüning geven een toelichting op het ontstaan, de doelen en de standpunten van NatúúrlijkHouten. Bruun van Asten

Start NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid

21 november 2021 om 21:32 Politiek

HOUTEN Groep Aanen neemt deel aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 onder de nieuwe naam: NatúúrlijkHouten. Zaterdag 20 november ging deze nieuwe partij officieel van start met de introductie van het logo en de website. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus vond deze aftrap plaats tijdens een kleinschalige bijeenkomst in Cultuurhuis Schoneveld.

Via de politiek zet NatúúrlijkHouten zich in voor een lokale samenleving voor en van de inwoners en ondernemers. Een gemeente Houten waarin sociale samenhang, gemeenschapszin, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. Met de menselijke maat als uitgangspunt. Net zoals de basisbeginselen en de visie waarop Houten is ontworpen en waar we zo trots op zijn.

De missie van NatúúrlijkHouten is dat Houten met alle kernen een vitale samenleving blijft, vooruitstrevend en toekomstbestendig. Waar inwoners betrokken zijn bij elkaar en plezierig kunnen leven in een gezonde leefomgeving. Belangrijke thema’s zijn wonen, bouwen, duurzaamheid, samenleven en de politieke bestuurscultuur.

Een van de initiatiefnemers van NatúúrlijkHouten is Marian Aanen. Zij heeft het proces van de Ruimtelijke Koers van dichtbij meegemaakt en ervaren dat de inbreng en visie van inwoners en ondernemers onvoldoende gezien, gehoord of begrepen werd in het politieke proces. Zij vertrok ruim een jaar geleden uit de Houtense CDA-raadsfractie en vormde de Groep Aanen om het tegengeluid over de Ruimtelijke Koers te versterken.

Marian Aanen: ,,NatúúrlijkHouten wil samen met ú en namens ú de lokale politiek versterken. In Houten is een enorme kracht, kennis, kunde en kwaliteit aanwezig. Zowel onder inwoners als het bedrijfsleven. Die willen we optimaal benutten en inzetten ten dienste van de lokale samenleving.”


Achter de schermen is afgelopen maanden hard gewerkt aan de oprichting van de nieuwe politieke partij. Zo is er een bestuur benoemd en een kandidatencommissie samengesteld. Daarnaast zijn diverse expertgroepen bezig met het verkiezingsprogramma en is een campagneteam aan de slag gegaan.

Hans Bruning, voorzitter bestuur NatúúrlijkHouten: ,,We hebben de ambitie om de grootste ledenpartij van Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal te worden. Immers, hoe meer leden, hoe meer we weten, hoe beter we die geluiden kunnen inbrengen in de lokale politiek. Samen bouwen we aan een Houten waar het prettig wonen, leven, werken, leren en ontspannen is. Voor alle inwoners van nu en van de toekomst. En samen met die inwoners. Word dus snel lid, dan telt uw geluid en straks uw stem ook mee.”

Informatie over NatúúrlijkHouten, de missie en standpunten, is te vinden op www.natuurlijkhouten.nl. Aanmelden als lid kan ook. Volg ook de Facebookpagina en blijf op de hoogte: https://www.facebook.com/NatuurlijkHouten.

Het publiek op de trappen van Cultuurhuis Schoneveld in gesprek met het bestuur van NatúúrlijkHouten.
advertentie
advertentie