Albert Heijn Oude Dorp heeft de wens om uit te breiden in de toekomst
Albert Heijn Oude Dorp heeft de wens om uit te breiden in de toekomst AH Oude Dorp

Gemeenteraad kiest voor beperkte uitbreiding AH Oude Dorp

11 oktober 2021 om 12:32 Politiek

HOUTEN De gemeenteraad heeft besloten een beperkte uitbreiding van de Albert Heijn op te nemen in de toekomstvisie voor het Oude Dorp. Daarmee kiest de raad voor een compromis.

De ITH en de PvdA spraken zich tijdens de raadsvergadering vorige week dinsdag uit tegen uitbreiding van de Albert Heijn. De ChristenUnie en GroenLinks stelden voor om een beperkte uitbreiding toe te staan. Het voorstel van ITH en PvdA werd niet aangenomen, dat van CU en GL wel.  

KEUZE In een eerdere versie stond de uitbreiding van de supermarkt als onderdeel van de toekomst. De visie zoals deze vorige week voorlag bij de raad was minder duidelijk. Wethouder Sander Bos: ,,Daar kunnen we nu geen duidelijkheid over geven. Een minder nadrukkelijke keuze is ook een keuze.” 

In de visie staat in het hoofdstuk Analyse en Onderzoek echter duidelijk genoemd dat de supermarkt gezien wordt als ‘belangrijk en noodzakelijk’ en dat de Albert Heijn groei nodig heeft, om goed te blijven functioneren. Ook staat in dit hoofdstuk dat een groter parkeerterrein aan de achterkant een mogelijkheid kan bieden voor een autoluw Plein aan de voorkant.

NADER ONDERZOEK In het hoofdstuk Visie wordt echter weinig duidelijkheid gegeven. Hier wordt gesproken over de uitbreiding als ‘niet ondenkbaar’. Ook staat er dat nader onderzoek nodig is naar de consequenties, om een besluit te kunnen nemen over de wenselijkheid. In de participatieronde maakten veel inwoners duidelijk een uitbreiding niet te zien zitten. Aan de andere kant zijn er ook voorstanders. 

Uitbreiding van de Albert Heijn moet wat de raad betreft voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het in tact houden van de historische gevel, zoveel mogelijk vrij maken van de parkeervakken voor de supermarkt en een verbetering van de verkeersveiligheid rondom. Ook mag het parkeerterrein aan de achterzijde niet onbeperkt groeien, ,,in principe wordt slechts het aantal parkeerplaatsen dat aan de voorkant verdwijnt gecompenseerd.”

TEGEN EN VOOR ITH en PvdA kozen de kant van de tegenstanders en wilden de mogelijkheid tot uitbreiding helemaal uit de visie schrappen. Mark Honkoop: ,,De Albert Heijn is een buurtsuper en dat moet zo blijven.” In het amendement dat ITH en PvdA samen indienden staat: ,,In 2014 is de AH op het Oude Dorp al uitgebreid. Een verdere uitbreiding van de AH met 300m2 zal een aantasting van de identiteit en kwaliteiten van het Oude Dorp zijn en van het woongenot van de omwonenden.” 

De VVD heeft geen bezwaar tegen uitbreiding van de supermarkt. Ruud Vis: ,,Als er steeds meer ouderen naar de supermarkt komen, waar moeten zij dan hun auto neerzetten als het aantal parkeerplaatsen beperkt wordt?” Corporaal: ,,In de visie staat dat het aantal parkeerplaatsen nu in evenwicht is. Als dat het in de toekomst niet meer blijkt te zijn, moet er een andere oplossing komen, zoals golfkarretjes.” 

KADERS De gemeenteraad vroeg ook op andere thema’s duidelijker kaders. De raad heeft wethouder Bos de opdracht gegeven de hernieuwde versie uiterlijk januari weer in de raad aan bod te laten komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie