Albert Heijn Oude Dorp heeft de wens om uit te breiden in de toekomst
Albert Heijn Oude Dorp heeft de wens om uit te breiden in de toekomst AH Oude Dorp

Mogelijkheden voor uitbreiding Albert Heijn iets ingeperkt

7 oktober 2021 om 14:04 Politiek

HOUTEN De ITH en de PvdA spraken zich tijdens de raadsvergadering dinsdag uit tegen uitbreiding van de Albert Heijn. De ChristenUnie en GroenLinks stelden voor om een beperkte uitbreiding toe te staan. Het voorstel van ITH en PvdA werd niet aangenomen, dat van CU en GL wel. In de oorspronkelijke toekomstvisie Oude Dorp bleef uitbreiding een optie, maar de raad miste duidelijke kaders. 

door Agnes Corbeij

De uitbreiding van de Albert Heijn was een belangrijke aanleiding om het huidige beleid aan te scherpen tot een toekomstvisie, waaraan dergelijke ontwikkelingen getoetst kunnen worden. In een eerdere versie stond de uitbreiding van de supermarkt als onderdeel van de toekomst. De visie zoals deze vorige week voorlag bij de raad was minder duidelijk. 

GROEI IS NODIG Wethouder Sander Bos: ,,Daar kunnen we nu geen duidelijkheid over geven. Een minder nadrukkelijke keuze is ook een keuze.” In de visie staat in het hoofdstuk Analyse en Onderzoek echter duidelijk genoemd dat de supermarkt gezien wordt als ‘belangrijk en noodzakelijk’ en dat de Albert Heijn groei nodig heeft, om goed te blijven functioneren. 

Ook staat in dit hoofdstuk dat een groter parkeerterrein aan de achterkant een mogelijkheid kan bieden voor een autoluw Plein aan de voorkant. ,,Het parkeerterrein aan de achterzijde van Albert Heijn kan dan aan twee zijden ontsloten worden, zowel aan de Prins Bernhardweg (huidige toegang parkeerterrein) als aan de Koningin Julianastraat. Dit biedt de mogelijkheid om de oost-west auto-verbinding over het Plein op te heffen, waardoor het Plein autoluw kan worden.”

NADER ONDERZOEK In het hoofdstuk Visie wordt echter weinig duidelijkheid gegeven. Hier wordt gesproken over de uitbreiding als ‘niet ondenkbaar’. Ook staat er dat nader onderzoek nodig is naar de consequenties, om een besluit te kunnen nemen over de wenselijkheid. In de participatieronde maakten veel inwoners duidelijk een uitbreiding niet te zien zitten. Aan de andere kant zijn er ook voorstanders. 

ITH en PvdA kozen de kant van de tegenstanders en wilden de mogelijkheid tot uitbreiding helemaal uit de visie schrappen. Mark Honkoop: ,,De Albert Heijn is een buurtsuper en dat moet zo blijven.” In het amendement dat ITH en PvdA samen indienden staat: ,,In 2014 is de AH op het Oude Dorp al uitgebreid. Een verdere uitbreiding van de AH met 300m2 zal een aantasting van de identiteit en kwaliteiten van het Oude Dorp zijn en van het woongenot van de omwonenden.” 

VOORWAARDEN GroenLinks en ChristenUnie gingen minder ver, maar ook zij wilden duidelijker kaders. Tijm Corporaal (GL): ,,Deze voorwaarden moeten we vooraf vastleggen, achteraf lukt dat niet meer.” De beperking zou volgens GL en CU moeten zitten in het intact laten van de historische gevel en de grootte van het parkeerterrein. ,,In principe wordt slechts het aantal parkeerplaatsen dat aan de voorkant verdwijnt gecompenseerd, zodat geen mega-parkeerterrein ontstaat op het Oude Dorp.”

De VVD heeft geen bezwaar tegen uitbreiding van de supermarkt. Ruud Vis: ,,Als er steeds meer ouderen naar de supermarkt komen, waar moeten zij dan hun auto neerzetten als het aantal parkeerplaatsen beperkt wordt?” Corporaal: ,,In de visie staat dat het aantal parkeerplaatsen nu in evenwicht is. Als dat het in de toekomst niet meer blijkt te zijn, moet er een andere oplossing komen, zoals golfkarretjes.” De motie van GL en CU werd aangenomen door een meerderheid van de raad. 

KADERS De gehele coalitie, bestaande uit VVD, CDA, GL en CU, diende samen een amendement in waarin zij onder meer vragen om scherpere kaders. Ook wat betreft de Albert Heijn. Ze willen dat de wethouder kaders stelt waarbij rekening gehouden wordt met de ‘Authenticiteit, gezelligheid, kleinschaligheid en de huidige dorpse uitstraling ... van het Oude Dorp’. Ook willen de partijen dat horeca en retail voldoende bestaansrecht houden op het Oude Dorp.

In datzelfde amendement stelde de coalitie voor dat de wethouder duidelijker kaders stelt op het gebied van verkeer, wonen en cultuurhistorie. Ook stelt de coalitie voor de nieuwe Ontwikkelvisie Oude Dorp opnieuw aan de raad voor te leggen, uiterlijk in januari. Zowel de visie als het amendement van de coalitie werden donderdagavond aangenomen. Wethouder Bos gaf dinsdag al aan ‘er graag mee aan de slag te gaan.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie