Windmolens Houten zullen vaker draaien
Windmolens Houten zullen vaker draaien Annette Stolk-de Vries

Windmolens Windpark Houten moeten in toekomst vaker draaien

1 juni 2021 om 11:15 Politiek

HOUTEN In opdracht van de rechtbank moet het college van burgemeester en wethouders voor Windpark Houten een nieuw besluit nemen over de maatwerkvoorschriften voor geluid. Het gevolg is dat de windturbines vaker gaan draaien, waardoor omwonenden vaker hinder/overlast kunnen ervaren. 

Annette Stolk – de Vries

In 2013 is Windpark Houten gerealiseerd. Vele beroepsprocedures over bestemmingsplannen en milieu-en bouwvergunningen gingen hieraan vooraf. Vanaf het moment dat het windpark in gebruik is, zijn er klachten van omwonenden. Bewoners langs het Amsterdam-Rijnkanaal en van de wijken Polders en Waters ervaren overlast, vooral door geluid. 

VOORGESCHIEDENIS In 2012 heeft de gemeente het ‘Besluit maatwerkvoorschriften’ genomen. Hierin staan aan Windpark Houten opgelegde maatwerkvoorschriften ten aanzien van geluid, lichthinder en externe veiligheid. In 2019 verzoekt Eneco de gemeente om de maatwerkvoorschriften voor geluid in te trekken. In februari 2021 doet de rechtbank tenslotte uitspraak en stelt Eneco in het gelijk. De rechtbank vindt dat de gemeente, gelet op de jurisprudentie over geluidsnormen en bijzondere lokale omstandigheden, geen goede belangenafweging heeft gemaakt. Hierdoor wordt het college gedwongen een nieuwe beslissing ten aanzien van het windpark te nemen.

GEVOLGEN Als gevolg van de uitspraak van de rechtbank zag het college zich gesteld voor de keuze uit twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is het behouden van de maatwerkvoorschriften door deze op twee punten aan te passen. Er moet dan beter onderbouwd worden dat er sprake is van bijzondere lokale omstandigheden. Bovendien zal de geluidseenheid in lijn moeten worden gebracht met de eenheid uit het Activiteitenbesluit. Daardoor wordt het geluid niet meer per 10 minuten gemeten, maar wordt het jaargemiddelde leidend. De andere mogelijkheid bestaat uit het intrekken van de maatwerkvoorschriften. Dat zou betekenen dat het landelijke Activiteitenbesluit het juridisch kader voor de geluidsnormen voor Windpark Houten wordt.

We hebben geen nieuwe argumenten kunnen bedenken die bijzondere lokale omstandigheden aantonen 

BESLUIT Wethouder Hilde de Groot liet tijdens de openbare informatieavond op maandag 31 mei weten dat het college geen andere optie ziet dan het intrekken van de maatwerkvoorschriften. ,,We hebben geen nieuwe argumenten kunnen bedenken die bijzondere lokale omstandigheden aantonen. Dat doet pijn, want we hebben altijd voor ogen gehad omwonenden zo optimaal mogelijk te beschermen.” Het opleggen van maatwerkvoorschriften gaat echter niet boven landelijke regelgeving. Daarom is het college genoodzaakt zich te houden aan het Activiteitenbesluit. Het chagrijn in de gemeenteraad over het eenzijdig intrekken van in het verleden gemaakte afspraken door Eneco is groot. Eef Stiekma (VVD) noemde het gedrag van Eneco moreel verwerpelijk. Eneco heeft nog wel aangegeven dat zij direct omwonenden financieel wil compenseren. Het college zal dinsdag 1 juni definitief een besluit nemen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie