Afbeelding
Eigen Foto

Rechter doet uitspraak over Windpark Houten

Nieuws

HOUTEN In 2019 verzochten drie partijen (Eneco, Uwind en dhr. Van Zuijlen) de gemeente Houten om de maatwerkvoorschriften Windpark Houten in te trekken. Dit verzoek heeft het college van B&W afgewezen. Daarop dienden de partijen bezwaar in. Dit bezwaar wees het college af. De drie partijen zijn daarop vorig jaar in beroep gegaan bij de rechtbank Midden Nederland. De rechtbank heeft op 25 februari 2021 uitspraak gedaan: het beroep van Eneco is gegrond verklaard.

De rechtbank verklaart de andere twee partijen geen belanghebbenden in deze zaak.

De rechter geeft de gemeente hiermee de opdracht om binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen over het al dan niet intrekken van de voorschriften. Eneco wil dat het college ze intrekt. Het college van B&W Houten bestudeert de komende tijd de inhoud van de uitspraak. Daarna neemt zij een nieuw besluit. De uitspraak betekent dat de maatwerkvoorschriften voorlopig nog gelden.

In 2012 stelde de gemeente samen met Eneco maatwerkvoorschriften op voor Windpark Houten. De maatwerkvoorschriften gaan over geluidsoverlast, slagschaduw en lichtschittering van de windmolens. Deze zijn strenger dan de algemene landelijke bepalingen uit het Activiteitenbesluit.

advertentie