Afbeelding
Windpark Goyerbrug

Vergunning voor windmolens Goyerbrug mogelijk in strijd met Europese regels

6 april 2021 om 16:44 Rechtbank

DEN HAAG De verleende vergunningen voor 4 windmolens bij de Goyerbrug in Houten en windmolenparken in Noord-Brabant en Groningen hebben de Raad van State voor het blok gezet. De Raad overweegt nu om het Europese Hof van Justitie om advies te vragen. Het gaat om een zeer principiële zaak, waarbij de milieuregels in Nederland mogelijk flink worden opgeschud. De kwestie werd dinsdag behandeld tijdens een zeer langdurige zitting.

Overheden gebruiken bij het verlenen van vergunningen voor windmolens de normen die zijn neergelegd in het zogeheten Activiteitenbesluit. Die algemene regeling geeft een aantal normen voor lawaai, schaduwhinder en gevaar van windmolens. Als aan die normen wordt voldaan, dan kan in principe een vergunning worden verleend.

Bij het verlenen van een vergunning voor een windpark op Goeree-Overflakkee stelden tegenstanders van dat windpark al dat het Activiteitenbesluit in strijd is met Europese regels. Voor het vaststellen van de normen in deze regeling had eerst een milieueffectrapportage moeten worden gemaakt. Dat heeft de Nederlandse staat niet gedaan. Overheden kunnen door het toepassen van het Activiteitenbesluit voorkomen dat de milieueffecten van windparken uitgebreid moeten worden onderzocht. Het is een korte route naar vergunningverlening. Maar die regeling staat nu op de helling.

Europese Hof van Justitie maakte vorig jaar gehakt van een vergelijkbare milieuregeling in België

De Raad van State oordeelde in de zaak Goeree-Overflakkee dat het Activiteitenbesluit niet in strijd is met de Europese regels. Maar het Europese Hof van Justitie maakte vorig jaar gehakt van een vergelijkbare milieuregeling die in België wordt toegepast. De Vlaamse regering moet alsnog een uitgebreid onderzoek doen naar milieueffecten van de normen in die Belgische regeling. De Nederlandse regering moet hoogstwaarschijnlijk hetzelfde doen.

GEVOLGEN ZIJN ENORM De Raad van State kan bijna niet anders dan terugkomen op zijn eerdere oordeel dat het Activiteitenbesluit niet in strijd is met Europese regels. Een uitspraak van het Europese Hof is bindend. Lidstaten van de Europese Unie en hun rechters moeten een uitspraak van het Hof volgen.

De Raad staat nu voor de vraag of het Activiteitenbesluit buiten werking moet worden gesteld. Als de Raad dat doet, dan betekent dit dat bestaande windparken die zijn gerealiseerd met toepassing van de normen van het Activiteitenbesluit opeens zonder een aantal milieunormen draaien. ,,De Vlaamse regering heeft daarom intussen een nooddecreet gemaakt”, suggereerde een van de rechters van de Raad. ,,De normen uit hun algemene milieuregeling blijven nog drie jaar van kracht.”

GOYERBRUG De betrokken overheden en initiatiefnemers van het windpark bij de Goyerbrug en de andere windparken blijven van mening dat het Activiteitenbesluit niet in strijd is met de Europese regels. En mocht dat wel het geval zijn, dan kunnen de vergunningen voor die windparken worden aangepast met extra voorschriften.

Een woordvoerster van de gemeente Houten kwam ook met dit standpunt. Maar volgens de advocaat van de tegenstanders van het windpark in Houten laten de Europese regels dat niet toe. Een woordvoerster van de stichting Belangen Wijkersloot stelde dat de norm voor lawaai in het Activiteitenbesluit sowieso onvoldoende bescherming geeft. ,,Lawaai is voor ons een heel belangrijk probleem.”

De Raad van State gaat nu eerst nadenken over wat er moet worden gedaan met het Activiteitenbesluit. Ook denkt de Raad na over het vragen van advies aan het Europese Hof. Wanneer het eindoordeel over het windpark in Houten komt, is nog niet bekend. Maar het zal volgens de raadsvoorzitter lang gaan duren. De initiatiefnemer voor het windpark Houten is daar niet blij mee. ,,We hebben te maken met een omvangrijk draagvlak in de omgeving. De prijzen voor windturbines stijgen. Onze kosten nemen toe, maar de opbrengsten niet.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie