Meidoornkade/A27
Meidoornkade/A27 Annette Stolk

Boodschap GGD over bouwen langs A27: ,,Wonen langs snelweg is ongezond”

7 januari 2021 om 15:52 Politiek Ruimtelijke Koers

HOUTEN Op initiatief van Marcel van Gooswilligen, fractievoorzitter D66, was er woensdagavond 6 januari een interactieve raadsinformatieavond in Houten. Raadsleden konden vragen stellen aan het college en externe deskundigen bij de Ruimtelijke Koers over het thema gezondheid. Een belangrijk thema, omdat de plannen in Noordwest voorzien in het bouwen langs de snelweg A27.

door Annette Stolk – de Vries

Uitgenodigd waren de GGD regio Utrecht (GGDrU), het RIVM, Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, de regio U10/U16, adviesbureau mobiliteit Goudappel Coffeng, adviesbureau strategie Stadkwadraat en stedenbouwkundig bureau Bura. De boodschap van Maaike van Zijverden van de GGDrU was helder: “Wonen binnen 300 meter langs de snelweg is ongezond.”

ZIENSWIJZE Aanleiding voor Van Gooswilligen om deze avond te organiseren was de kritische zienswijze die de GGDrU had ingestuurd met betrekking tot de plannen in Noordwest zoals deze genoemd worden in de Ruimtelijke Koers. De vraag die wat hem betrof voorlag was: “Hoe dwingend moeten we het advies van de GGDrU nemen en hoe erg is het om hier van af te wijken?” 

In de Ruimtelijke Koers is vanuit een brede afweging van belangen de keuze voor woningbouw in Noordwest gemaakt

LUCHTKWALITEIT Wethouder Sander Bos liet in een diapresentatie zien dat de luchtkwaliteit in Noordwest in 2030 voldoet aan de grenswaarde Wet Milieubeheer en aan de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De GGDrU adviseert echter om helemaal geen woningen, scholen, kinderopvang en zorgcentra te realiseren binnen 300 meter van de snelweg. Los van de vraag of aan wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Dit zou betekenen dat er in het Hof van Wulven en het grootste gedeelte van de Doornkade geen woningen gebouwd kunnen worden. Bos: ,,In de Ruimtelijke Koers is vanuit een brede afweging van belangen de keuze voor woningbouwontwikkeling in Noordwest gemaakt.”

GEZONDHEID ,,Een slechte lucht- en geluidsbelasting zorgt voor grote ziekteproblemen”, liet Van Zijverden weten. ,,Het zorgt onder andere voor een verstoorde slaap, psychische aandoeningen, hart-, vaat-, en longziekten, een afname van het IQ bij kinderen. In Nederland overlijden jaarlijks 12.000 mensen aan de gevolgen van lucht– en geluidsvervuiling.” Wetenschappers hebben dit aan de hand van epidemiologisch onderzoek vastgesteld. Volgens Van Zijverden zijn de geldende geluidswetgeving en normen inmiddels achterhaald.

GELUIDSSCHERM Het plaatsen van een geluidsscherm helpt volgens Van Zijverden nauwelijks tegen luchtvervuiling. ,,Fijnstof ligt als een deken over de wijk. Wat wel helpt, is het terugbrengen van de maximumsnelheid op de snelweg. Het aanbrengen van meer groen in de wijk helpt ook niet.” Anneke Dubbink (PvdA) vroeg zich af of meer elektrisch autorijden niet een verbeterd beeld van de luchtkwaliteit zou laten zien, maar volgens Van Zijverden blijven de gevolgen van banden- en remmenslijpsels, die fijnstof veroorzaken, aanwezig. De suggestie van Dick Veldkamp (GroenLinks) om sportvelden langs de snelweg aan te leggen kreeg wel enige bijval van haar: ,,Beter sporten langs de snelweg dan wonen.” Eef Stiekema (VVD) bracht de positieve effecten van bouwen in Noordwest naar voren. ,,Onze jeugd kan straks een huis in Houten vinden en kan eerder het ouderlijk huis verlaten. Elders in Houten zal het geluidsniveau verbeteren.” 

Bereikbaarheid begint met nabijheid

MOBILITEIT Ten aanzien van de mobiliteit zijn er ook zorgen. Volgens Rijkswaterstaat is het wegennet niet toegerust op de bouw van 2200 extra woningen. Bastian Jansen is beleidsadviseur Openbaar Vervoer van U10/U16. Ook hij gaf aan dat de spits, in de nabije toekomst, niet meer auto’s kan verwerken. ,,Daarom moeten we gaan kijken naar andere vormen van mobiliteit en zullen we ons mobiliteitsgedrag moeten aanpassen.” Derk Dohle, beleidsmedewerker provincie Utrecht ziet om die reden juist veel in bouwen in Noordwest in de nabijheid van Utrecht. ,,Bereikbaarheid begint met nabijheid.”

AFWEGINGEN Het is nu aan de politiek om de juiste afwegingen te maken. Gaat men ondanks de gezondheidsbezwaren die samenhangen met bouwen in Noordwest toch voor woningbouw of niet? Wouter van den Berg (SGP) deed nog een ultieme poging om het college een onderzoek te laten doen naar de gezondheidsvoordelen van bouwen in Houten-Oost versus Noordwest. Wethouder Overweg ging niet mee in dit voorstel. ,,We hanteren geen andere gezondheidsgrenzen dan is toegestaan. Als de raad wil dat we andere normeringen toepassen dan moet ze zelf met een voorstel komen in de gemeenteraad”, zo luidde zijn oordeel. 

Van Zijverden erkent de moeilijkheid van het maken van de politieke afweging. ,,Ik kijk naar de gezondheidsconsequenties. De politiek moet economische afwegingen maken en zorgen voor het bouwen van woningen. Maar u kunt ervan op aan dat de GGD blijft meedenken, ongeachte het politieke oordeel. Wij zijn altijd bereid te kijken naar welke maatregelen getroffen kunnen worden om de negatieve gevolgen van lucht- en geluidsoverlast te verminderen.”

De Ruimtelijke Koers staat op de agenda voor de raadsvergadering van 19 januari. Evenals de adviesaanvraag vraagstelling referendum Ruimtelijke Koers. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie