Klaar om naar Den Haag te gaan
Klaar om naar Den Haag te gaan Rina Knopper

Houtense ondernemer naar Malieveld

31 oktober 2019 om 11:36 Overig

HOUTEN Een Houtense (bouw)ondernemer is woensdag naar het Malieveld getrokken om te demonstreren tegen de maatregelen van het kabinet. Momenteel liggen talloze (bouw)projecten stil vanwege de stikstofcrisis en de daarop genomen maatregelen. ,,Deze maatregelen zijn net als een sneeuwbal, ze raken uiteindelijk de hele bouwsector", volgens deze ondernemer.

,,Bij Ouderijn kon ik al aansluiten op de lange stoet die naar Den Haag op weg was. De saamhorigheid tijdens de rit was groot en er zijn in mijn omgeving geen vervelende incidenten voorgevallen. Bij het naderen van Den Haag werd de stoet omgeleid via Rijswijk en dat was maar goed ook want inmiddels hadden ongeduldige bouwers hun voertuig op de Utrechtsebaan geparkeerd en vertrokken te voet naar het Malieveld. Van die kant zat Den Haag potdicht."

Het protest, georganiseerd door de actiegroep Grond in Verzet, betreft uiteindelijk de hele bouwsector. ,,De Europese natuurwetgeving en de manier waarop onze regering de uitstoot van stikstof reguleert is tegenstrijdig en omdat er geen geldige regels zijn worden er geen vergunningen meer afgegeven voor vrijwel alle activiteiten waarbij stikstofuitstoot is. Want al deze stikstof daalt weer neer op de bodem en zorgt er voor dat vooral gewassen als brandnetels en grassen heel snel gaan groeien en onze natuurgebieden overwoekerd raken. De bodem verzuurt en voedsel voor de dieren verdwijnt. Dit geldt voor veehouderijen, landbouw, wegenbouwers, nieuwbouwers en verbouwers. Dit is de PAS, programma aanpak stikstof.
Maar dit protest gaat ook over de PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen), een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en natuur. Iedereen die grond verplaatst moet aan de nieuwe regels ivm de PFAS voldoen. Het probleem is dat PFAS vrijwel overal in lage concentraties in de bodem zitten en daardoor vrijwel alle bouwprojecten stilvallen. Want als er niet kan worden afgegraven, kan er ook geen bouw plaats vinden."

De ondernemers vragen om een werkbaar plan met werkbare normen. Het is wachten tot het kabinet met beleid komt waar boeren, bouwers en natuurbeschermers iets mee kunnen. Er zal toch ergens iets ingeleverd moeten worden.
,, Het kabinet is bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen, er komt een drempelwaarde waarmee de meest projecten zijn geholpen", zei minister Carola Schouten van landbouw in haar betoog. Op de vraag wanneer die waardes bekend worden riepen alle bouwers in koor: 'Nu! Nu! Nu!' De kans is groot dat een snelheidsverlaging op de snel- en provinciale wegen de snelste oplossing wordt.

De Houtense bouwer kijkt al met al terug op een geslaagd protest. ,,Ik heb eigenlijk maar één incident gezien, voor de rest verliep de dag gemoedelijk. De terugreis ging gelukkig voorspoedig en nu is het afwachten waar het kabinet mee komt. En als die maatregelen niet werkbaar of practisch zijn zullen wij als bouwend Nederland weer onze stem laten horen."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie