Afbeelding
Carine Nieman

Ruim 17 miljoen euro voor natuur in de provincie

28 oktober 2019 om 07:03 Natuur en milieu

UTRECHT De provincie Utrecht stelt 17,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor natuur. Het geld is onder meer bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden, het beheer van bestaande natuurgebieden en het omvormen van landbouwgrond naar natuur.

Natuur is belangrijk voor het welzijn van mensen en de biodiversiteit in de provincie. Het zorgt voor gezondere lucht, schoon water en het herbergt zeldzame planten- en diersoorten.

SUBSIDIE De subsidies zijn in 2020 beschikbaar. Het zal helpen om meer natuur aan te leggen en om de Utrechtse flora en fauna te verbeteren. Natuurinitiatieven die vallen binnen het zogenoemde Natuurbeheerplan 2020 kunnen aanspraak maken op subsidie. De natuurterreinen die met het geld nieuw aangelegd worden, gaan deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

AMBITIE Met de subsidie geeft de provincie invulling aan de ambitie om neer natuur te creëren. Ook draagt het bij aan actief soortenbeleid, het actieplan weidevogels en verhoging van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden. De natuurmaatregelen beperken onder meer de negatieve gevolgen van de neerslag van stikstof in onze provincie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie