Alptekin Akdogan
Alptekin Akdogan PvdA Houten
column

Bestaanszekerheid

Opinie Raadspraat

Opgroeiend in een achterstandswijk in Utrecht weet ik maar al te goed wat het betekent om in armoede te moeten leven. Toen mij gevraagd werd om deze week de Raadspraat te verzorgen, hoefde ik niet lang nadenken over het onderwerp waar ik over wilde schrijven. Bestaanszekerheid. Op dit moment is een wereldwijde crisis gaande. De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrede niet vanzelfsprekend is. Maar laat ook zien hoe afhankelijk we zijn als het gaat om gas leverantie uit Rusland. De inflatie als gevolg van de oorlog is het hoogste in 40 jaar. De brandstofprijzen zijn ongekend hoog. De levensmiddelen in de supermarkt worden per week duurder. Steeds meer mensen balanceren op het randje van armoede. 

Ook hier in de gemeente Houten worden de gevolgen van de inflatie gevoeld. De voedselbank zag het aantal adressen dat voedselpakketten krijgt stijgen. In januari dit jaar waren het 40 adressen, inmiddels is dat gestegen naar 70. Het aantal aanvragen voor de € 800,- energietoeslag die bij de sociale dienst van de gemeente binnen komt, is enorm. Want niet iedereen is bekend bij de gemeente en sociale dienst, maar hebben wél recht op de 800 euro energiecompensatie. Er is dus echt wat aan de hand, ook in Houten. 

De gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bestrijden van armoede. Dit wordt geborgd in het armoedebeleid. De PvdA Houten zal, zoals dat verwacht wordt van ons, de komende periode blijven inzetten dat het beleid goed wordt uitgevoerd. En waar nodig worden versterkt. Wij zullen dan ook nooit accepteren dat er wordt bezuinigd op het armoedebeleid. Iedereen heeft er recht op een fatsoenlijk bestaan. En een plek waar je kunt thuiskomen, een inkomen waar je op kunt rekenen, een vangnet voor als het tegenzit en kansen voor je kinderen. 

Alptekin Akdogan, commissielid PvdA Houten

advertentie