Willem Boshuis
Willem Boshuis CDA

Raadspraat - Wonen in Houten: alleen voor de happy few?!

14 februari 2024 om 08:16 Opinie Raadspraat

Wat is het fijn wonen in Houten! Een goed plan heeft vanaf de jaren tachtig van Houten een kleine stad gemaakt, waarin het groen en de fiets centraal staan. Helaas is hierbij te weinig divers gebouwd. In de huidige wooncrisis wordt dit pijnlijk zichtbaar doordat jongeren en starters hier weinig kunnen vinden, laat staan: betalen.

Het huidige college heeft de mond vol van bouwen voor Houten, maar levert helaas nog onvoldoende. Het is makkelijk om te roepen ‘geen hoogbouw’ of ‘niet in Noord-West’, maar waar en hoe dan wél blijft de vraag. De tussenstand na twee jaar conservatief-rechts beleid in Houten is mager. Ad-hoc worden in oude kantoorpanden woningen gerealiseerd door particuliere beleggers, maar het ontbreekt aan visie en regie vanuit de gemeente. Hóe en wát willen we dat er in Houten wordt gebouwd? Als klap op de vuurpijl is de coalitie verbaasd dat er geen sociale huurwoningen komen in het oude KPN-gebouw, terwijl juist hun eigen amendement dit heeft mogelijk gemaakt.

Startersleningen worden mogelijk, maar instrumenten waarbij de schuld voor starters láger kan worden (zoals Koopgarant en Koopstart) blijven uit. Kortom: dit college gaat voor maximale winsten voor projectontwikkelaars en een maximale schuld voor starters. En Houten-Oost? Na twee jaar ontbreekt het aan concrete scenario’s, participatie van inwoners en blijft provinciale goedkeuring uit om hier te mogen bouwen.

Wonen in Houten dreigt hierdoor een voorrecht te worden voor de happy few. CDA Houten blijft daarom aandacht vragen voor mensen met een middel- en kleinere beurs en zal het college blijven controleren op het nakomen van de Woonvisie-doelen. Zo moet wonen in Houten ook voor toekomstige generaties een háálbare droom zijn!

Willem Boshuis, CDA Houten

advertentie
advertentie