Afbeelding
Annette Stolk

Nieuwbouw voor OBS De Velduil

17 februari 2022 om 09:15 Nieuwbouw

HOUTEN De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het raadsvoorstel voor de nieuwbouw van Kindcentrum De Velduil en een gymzaal aan het Eggeveld. Kindcentrum de Velduil is een fusie tussen OBS Klavertje Vier en OBS De Brug. De gymzaal is van de gemeente en wordt zowel door de school als diverse sportverenigingen gebruikt.

Annette Stolk – de Vries

Over het nut en de noodzaak van nieuwbouw van de school aan het Eggeveld was iedereen het wel eens. Het ontwerp wordt een verrijking van de buurt genoemd. De plek van de nieuw te bouwen gymzaal stuitte echter op veel verzet van een groep omwonenden. Bewoners van de Snoekloot en Eggeveld voelden zich in dat kader niet gehoord.

POGING Willem Zandbergen (ITH) diende samen met SGP, HoutenAnders! en Groep Aanen een motie in om het raadbesluit aan te houden. Hij riep het college op in overleg met het schoolbestuur en omwonenden van de Snoeksloot, de Baarssloot, het Eggeveld en de Roerdompeide tot een gezamenlijke oplossing te komen. Daarbij zou de nieuwe gymzaal op de huidige plek van de gymzaal moeten verrijzen waardoor de voetbalkooi ook niet verplaatsen hoeft te worden. Zandbergen: ,,Deze motie is een ultieme poging om het draagvlak te vergoten en daarmee mogelijke vertraging van anderhalf jaar als gevolg van procedures te voorkomen.”

URGENTIE Een meerderheid van de raad steunde de motie echter niet. Zij waren er niet van overtuigd dat een verplaatsing van de gymzaal uit het huidige ontwerp naar een plek nabij de bestaande locatie niet zal leiden tot bezwaren van andere omwonenden. De urgentie van een nieuwe school voor de kinderen kreeg van hen voorrang. Tenslotte sloten ook de indieners van de motie zich bij deze urgentie aan en werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen.

OVERLAST Een motie van ITH, SGP en HA! om de handhaving rondom locatie De Velduil te intensiveren om zo de overlast van hangjongeren en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden te verminderen werd wel aangenomen.

advertentie
advertentie