Afbeelding
ITH
Ingezonden

ITH: Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

21 april 2021 om 13:00 Politiek

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden. Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen. Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen. Het bestuur noch de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de uitkomst van deze bezwaarprocedure. De gemeente Houten heeft namelijk nooit een beslissing genomen over het bezwaar, maar heeft daarover een schikking getroffen met de curator. Dit terwijl de bezwaarschiftencommissie wel reeds haar advies had uitgebracht. Dit advies heeft het college onder zich gehouden. Na politieke druk vanuit de Inwonerspartij Toekomst Houten heeft het college het advies alsnog openbaar gemaakt. Uit deze stukken blijkt nu dat de bezwaarschriftencommissie duidelijk adviseert het bezwaar gegrond te verklaren. 

,,Dit is ronduit stuitend. Ik kook van woede, aldus Willem Zandbergen van Inwonerspartij Toekomst Houten. De Inwonerspartij heeft op 9 februari 2021 een motie ingediend om een onnodig faillissement af te wenden en nu blijkt dat daags erna op 11 februari 2021 de gemeente de subsidie niet zo abrupt had mogen beëindigen. Wij zijn hier niet over geïnformeerd en ook op vragen van ITH in de gemeenteraad van 3 maart 2021 waar expliciet naar de bezwaarprocedure is gevraagd, is deze informatie de raad onthouden. De gemeente had volgens de bezwaarschriftencommissie voor het beëindigen van de subsidie een redelijke termijn in acht moeten nemen en met deze termijn had het faillissement voorkomen kunnen worden. Deze informatie was dus cruciaal! Wij hebben altijd gezegd dat het faillissement voorkomen had kunnen worden en nu blijkt uit de stukken dat de subsidie die de gemeente op 1 december heeft beëindigd in ieder geval tot en met begin van deze maand gecontinueerd had moeten worden. Daarmee had een faillissement voorkomen kunnen komen.” Bovendien heeft de wethouder dit achtergehouden in de gesprekken met het bestuur van de Stichting. In plaats van transparantie heeft de gemeente ervoor gekozen om de beslissing op het bezwaar uit te stellen tot het moment dat de Stichting niet anders meer kon dan zichzelf failliet te laten verklaren. Vervolgens heeft de wethouder snel een schikking getroffen met de curator om het bezwaar in te trekken. ,,Wat de Inwonerspartij betreft, is de wethouder met zijn houding in politiek zwaar weer terecht gekomen. Bovendien is het echt ongehoord hoe met inwoners wordt omgegaan die zich jarenlang hebben ingezet voor onze mooie kinderboerderij. Dit doet geen recht aan al hun waardevolle inspanningen.”

Ook wil de wethouder nu ineens veel dieren weghalen bij de kinderboerderij. Dit zou volgens de wethouder te maken hebben met de gezondheid van de dieren. De dierenarts die de afgelopen drie jaren bij de Kinderboerderij betrokken is geweest, heeft bij Omroep Houten verklaard dat de benodigde vaccinaties zijn gegeven aan de dieren en dat de dieren de benodigde curatieve en preventieve zorg heb gehad. Ook dit rapport wilde de wethouder aanvankelijk niet openbaar maken. “Nu lijkt het erop dat de beslissing van de wethouder om dieren weg te halen niet is gebaseerd op het oordeel van een dierenarts, maar op een rapportage van een dierenverzorger. Ook dit roept weer veel vragen op. Hij heeft heel wat uit te leggen in het debat”, sluit Willem Zandbergen van ITH af. 

advertentie
advertentie