Aan de Molenzoom worden 2 kantoren gesloopt om ruimte te maken voor appartementen
Aan de Molenzoom worden 2 kantoren gesloopt om ruimte te maken voor appartementen Annette Stolk - de Vries

Twee kantoren aan Molenzoom maken plaats voor een appartementencomplex

5 februari 2022 om 16:53 Wonen

HOUTEN Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen voor 109 appartementen, een commerciële ruimte en een parkeergarage aan de Molenzoom in Houten. Twee bestaande kantoorgebouwen zullen hiervoor worden gesloopt.

Annette Stolk – de Vries

Het appartementencomplex Luno komt op de percelen Kokermolen 1-11 en De Molen 13-17. De nieuwbouwplannen voorzien onder anderen in de bouw van een groot aantal woningen in de midden huur. (750-1000 euro). Dankzij een motie van GroenLinks, die unaniem ondersteund werd door de raad, blijven tenminste 55 woningen gedurende twintig jaar in deze midden huur klasse vallen. Hulpverleners, zorg- en onderwijzend personeel krijgen bij toewijzing voorrang.

PARTICIPATIE Opnieuw is het participatieproces bij een nieuwproject niet soepel verlopen. Aanvankelijk moesten omwonenden van een landmeter horen dat er nieuwbouwplannen gepland stonden. Doordat de plannen al vergevorderd waren hadden omwonenden tijdens het participatieproces voortdurend het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Toch is door projectontwikkelaar Wonam aan diverse bezwaren tegemoet gekomen. Zo werd de bouwhoogte verlaagd van zes naar vijf woonlagen, werden daardoor het aantal woningen verminderd en zal er trapsgewijs worden gebouwd.

PARKEEROVERLAST Bij omwonenden is grote zorg over mogelijke toekomstige parkeeroverlast voor de buurt. Een motie van D66 en de VVD, waarin het college wordt opgeroepen de parkeerdruk in het jaar na oplevering goed te blijven volgen en in de directe nabijheid van het complex voldoende ruimte te reserveren voor zo nodig 26 extra parkeerplaatsen, werd unaniem door de raad aangenomen.

TEGEN De gemeenteraad stemde met een grote meerderheid in met de nieuwbouwplannen. Men is blij met het hoge aantal betaalbare huurwoningen waardoor de doorstroming op de woningmarkt op gang kan komen. ITH,SGP en Groep Aanen stemden tegen het raadsvoorstel. Sjoerd Kasius (ITH) sprak van een mislukte participatie en van massaliteit. Wouter van den Berg (SGP): ,,De plannen van de Ruimtelijke Koers zijn aan de voordeur weggestemd en komen nu via de achterdeur weer binnen.” Marian Aanen (Groep Aanen) vond het lastig kiezen kwantiteit en kwaliteit. ,,Wij vinden de plannen niet passend bij Houten en niet voldoen aan de woonvisie.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie