Tijm Corporaal
Tijm Corporaal GroenLinks

Tijm Corporaal verlaat GroenLinks fractie

19 november 2021 om 11:30 Politiek

HOUTEN Na het vaststellen van het verkiezingsprogramma op de GroenLinks Houten ALV van 10 november heeft Tijm Corporaal te kennen gegeven zich terug te trekken van de kieslijst en als raadslid.

CONCLUSIE Een aantal voor hem cruciale amendementen op de concepttekst van het programma werd niet overgenomen door de ledenvergadering. Hierdoor kan Tijm zich niet vinden in het vastgestelde programma. Zijn amendementen gingen met name over de toekomstige woningbouw in Houten. Corporaal: ,,Ik ben van mening dat er in het programma duidelijke keuzes moeten staan ten gunste van het Manifest Houtense Koers. Daarnaast ben ik voor het realiseren van een Tiny Houses woonwijk en tegen het verleggen van de Rondweg en de bouwplannen in Houten Noord-West. Mijn amendementen hierover zijn niet aangenomen en daar heb ik mijn conclusie uit getrokken.”

GEWAARDEERD Paul Wiggers, namens het bestuur: ,,Wij betreuren het besluit van Tijm. Hij is een gewaardeerd raadslid en hij heeft zich vele jaren vol overtuiging ingezet voor GroenLinks Houten. Wij wensen Tijm veel goeds voor de toekomst en willen hem bedanken voor zijn inzet.” 

Op 23 november is de laatste raadsvergadering van Tijm. Zijn plaats zal worden ingevuld door Anouk Siegenbeek van Heukelom.

advertentie
advertentie