De petitie wordt overhandigd aan burgemeester Isabella
De petitie wordt overhandigd aan burgemeester Isabella Annette Stolk - de Vries

Petitie tegen komst tijdelijke opvang asielzoekers in Houten-Oost aangeboden aan burgemeester Gilbert Isabella

12 december 2023 om 20:48 Maatschappelijk Opvang asielzoekers Houten

HOUTEN De petitie tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Binnenweg/Rietdijk in Houten is voorafgaand aan de raadvergadering van dinsdag 12 december aangeboden aan burgemeester Gilbert Isabella. De petitie is ruim 5000 keer ondertekend. Naast de petitie werden ook nog een aantal persoonlijk ondertekende brieven van omwonenden en ondernemers overhandigd.

door Annette Stolk – de Vries

Op 30 november besloot het college van burgemeester en wethouders het raadsvoorstel voor de tijdelijke opvang van 150 spoedzoekers, 175 asielzoekers en drie maatschappelijke in te trekken en pas op de plaats te maken. Het plan ging daarmee terug naar de tekentafel. Vorige week is er ook een petitie voor de komst van vluchtelingen gestart. Deze petitie is inmiddels ruim 2400 keer ondertekend.

DOEL 

Het doel van de ondertekenaars van de petitie tegen de komst van het AZC is dat het plan niet alleen terug gaat naar de tekentafel, maar dat de gemeente bovendien op zoek gaat naar binnenstedelijk leegstaande gebouwen om op die manier verspreid over Houten asielzoekers op te vangen. Men vindt de locatie in Houten-Oost niet geschikt als locatie voor een AZC onder meer vanwege het unieke groene, sociale karakter, de flora en fauna en mogelijke archeologische schatten in de bodem. Ook vindt men dat er te weinig sociale controle is en de verkeersveiligheid in het geding is.

VERANTWOORDELIJKHEID 

Indieners van de petitie hopen dat de gemeente de gemaakte belofte voor een open en transparante participatie nakomt om zo te bezien hoe binnen de Houtense gemeenschap draagvlak gecreëerd kan worden. Een woordvoerster sprak van een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de krachten moeten worden gebundeld en er gewerkt moet worden aan nieuw vertrouwen. Ze deelde daarnaast mee dat omwonenden van de beoogde locatie zich inmiddels juridisch hebben laten informeren. Mocht de gemeente de plannen toch doorzetten dan zullen jarenlange bezwaar- en beroepsprocedures volgen.

VERVOLGBRIEF 

Burgemeester Isabella nam de petitie in ontvangst en beloofde de ondertekende brieven ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad. Hij deelde mee dat het college een pas op de plaats heeft gemaakt om te kijken hoe men verder wil gaan. Hij verwacht eind januari met een vervolgbrief over deze kwestie te komen.

advertentie
advertentie